SON DAKİKA

ÇERMİK GAZETESİ
reklam

Mera, yaylak ve kışlak alanlarda otlatma tarihleri belirlendi

Mera, yaylak ve kışlak alanlarda otlatma tarihleri belirlendi
Bu haber 15 Şubat 2021 - 0:00 'de eklendi ve 162 kez görüntülendi.
  • Otlatma ilçemizde 15 Mart’ta, komşu ilçemiz Çüngüş’te 1 Nisan’da başlayacak ve 15 Eylül’de sona erecek

 

İlçemizde İl Mera Komisyonu kararı gereği 15 Eylül’de mera otlatma sona eriyor. Karar doğrultusunda ıslah amaçlı özel ve tüzel kişilerin mera kiralama talepleri ret edilecek.

Diyarbakır Mera Komisyonu kararı gereğince ilçemizde 15 Mart’ta başlayan mera otlatma sezonu 15 Eylül’de sona erecek. Komşu ilçemiz Çüngüş’te ise 1 Nisan’da başlayan sezon, 15 Eylül’de sona erecek.

Komisyon tarafından alınan kararlar doğrultusunda Diyarbakır il sınırları içerisinde ihtiyaç fazlası mera bulunmadığından dolayı diğer illerden gelen göçerlere mera kiralaması yapılmayacağı belirtildi.

Yapılan toplantı sonucunda alınan kararlar şu şekilde oldu;

Otlatma mevsiminde mera, yaylak ve kışlaklara otlatma kapasitesinin üzerinde hayvan sokulmayacaktır. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından mera ıslah ve amenajman projeleri yürütülen yerleşim birimlerinde projeler kapsamında hazırlanan otlatma planlarına göre otlatma yapılacaktır.

Mera Kanunun 26. maddesi uyarınca 2021 yılında İl Mera Komisyonunca tespit edilen otlatma bedeli beher Büyükbaş Hayvan için 80 TL, beher küçükbaş hayvan için 8 TL’dir. Mera alanlarında otlatma hakkının üstünde hayvan otlatılamaz, otlatma haklarından fazla hayvan otlatanlardan bu ücret, fazla her hayvan sayısı için üç katı olarak tahsil edilir. Yapılan tahsilatlar ilgili belediyeler tarafından o yerin mera, yaylak ve kışlak alanlarının ıslah ve geliştirilmesi amacıyla belediye bütçesinde ayrı bir hesaba gelir kaydedilecek ve amacı dışında kullanılmayacaktır. İl Mera Komisyonunca tespit edilen ücret ve para cezalarının takip ve tahsilinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır. Mera Kanununun 26’ncı maddesinde öngörülen hususlara riayet etmeyen ve yükümlülüklerini yerine getirmeyenlerin mera, yaylak ve kışlaklardan yararlanma hakları, Bakanlık taşra teşkilatının teklifi ve valilik onayı ile en az 7 gün, en çok 30 gün süre ile geçici olarak, aynı fiilin tekrarı halinde ise yararlanma hakkı bir otlatma dönemi için iptal edilir.

Mera, yaylak ve kışlaklara çıkan vatandaşların güvenliklerinin sağlanması amacı ile sorumluluk sahasına göre ilgili Jandarma Komutanlığı tarafından geçici köy korucularından da yararlanmak suretiyle gerekli tedbirler alınacaktır. Yapılan Genel Emirde belirtilen hususlara aykırı hareket edilmesi halinde ilgili kanunlar kapsamında yasal işlem yapılmak üzere tutanak tutularak ilgili kurumlarla koordine edilecektir.

Yukarıda açıklanan emirlere uymayanlar hakkında; fiilleri ile ilgili olarak Kanunlarda başka özel bir hüküm bulunmadığı takdirde 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32’nci maddesi ile 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanununu Hükümleri uyarınca kanuni işlem yapılacaktır.

Etiketler :
POPÜLER FOTO GALERİLER
SON DAKİKA HABERLERİ
İLGİLİ HABERLER
SON DAKİKA