Burun şekliniz, sadece yüzünüzün bir parçası değil, aynı zamanda kökeninizin de bir göstergesi olabilir. Farklı ırkların ve etnik grupların farklı fiziksel özellikler gösterme eğiliminde olduğunu ve burun şeklinin farklı ırklar arasında değişiklik gösterdiğini biliyor muydunuz? Burun şekli, çevreye ve iklime uyum sağlamak için zaman içinde bir nesilden diğerine değişir ve gelişir. Bu nedenle farklı ırklar, farklı burun şekillerine sahip. Geçmişte insanlar, birbirlerinin burun şekillerine göre ırklarını tahmin ederlerdi. Burun şekliniz hangi ırktan olduğunuzu kesin olarak belirtmese de tahmin etmenize yardımcı olur. Peki burun şeklinize göre siz hangi ırktansınız? İşte cevabı…”

En sinirli burçlar hangileri? En sinirli burçlar hangileri?

IRK SINIFLANDIRMASI NASIL YAPILIR?

Irk sınırları net olmadığından, farklı ırklardaki farklı burun şekillerini tanımlayabilmek için bazı ırk kategorileri tanımlamamız gerekir. Bu nedenle, bölgelere göre sınıflandırılan dört temel ırk kategorisine odaklanacağız. Bunlar Avrupa, Asya, Afrika, ve Akdeniz ırklarıdır. Kategoriler tüm ırkları içermese de, bu tür bir sınıflandırmayı kolayca anlamanıza yardımcı olmak için uyguluyoruz.

AVRUPALI BURUN ŞEKLİ

Avrupalılar dar ve köprülü bir buruna sahiptir. Kuzey Avrupalılar geniş tabanlı ve uçları çıkık burunlara sahipken, kuzeybatı Avrupa yerlileri sivri burunlara sahiptir. Genel olarak, Avrupalıların diğer ırklara kıyasla biraz daha geniş ve uzun burunlara sahip olduğu söylenebilir.

ASYALI BURUN ŞEKLİ

Asyalılar geniş ve yuvarlak uçlu burunlara sahiptir. Genişletilmiş burun delikleri ve çıkıntılı köprülerin olmaması Asya burunlarının tipik özelliklerindendir. Doğu Asyalılar ince burunları ile dikkat çekerler. Yüzey alanı bakımından en küçük burunlara sahiptirler. Bununla birlikte; doğu ve güney Asyalıların burun alarları (burun kanatları) arasında daha geniş bir boşluk vardır.

AFRİKALI BURUN ŞEKLİ

Afrikalılar diğer etnik gruplara kıyasla en geniş ve en belirgin buruna sahiptir. Burunlarında genişlemiş burun delikleri, geniş ve yuvarlak uçlar ve çıkıntılı burun köprüsü bulunmaz.

AKDENİZLİ BURUN ŞEKLİ

Akdeniz ırkı, Güney Avrupa’dan Orta Asya’ya kadar olan bölgelerde yaşayan insanları kapsar. Burunlarının ucu ile alın arasındaki bölgede bir kamburluk ve hafifçe sarkık bir uca sahip olma eğilimindedirler.