UNICEF: Gazze'nin kuzeyinde 6 bebekten 1'i yetersiz beslenmeyle mücadele ediyor UNICEF: Gazze'nin kuzeyinde 6 bebekten 1'i yetersiz beslenmeyle mücadele ediyor

Denizaşırı ülkelerden dönen yolcularda az sayıda vaka tespit edilmesinin ardından Galler, Victoria ve Queensland dahil olmak üzere Avustralya genelinde bir dizi kızamık alarmı verildi. Buna ek olarak Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere gibi ülkelerde de daha büyük kızamık salgınlarıyla mücadele ediyor.

Yine Hindistan ve Pakistan da yakın zamanda salgınlar bildirilmişti.

Aralık ayında UNICEF de 2023 yılında Avrupa ve Orta Asya'da kızamık vakalarının, bir önceki yıla göre yüzde 3000 oranında artış gösterdiğini açıklamıştı.

UNICEF Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktörü Regina De Dominicis yaptığı açıklamada, "Kızamık vakalarındaki artış, bağışıklama kapsamındaki gerilemeyi net bir şekilde ortaya koyuyor. Söz konusu ciddi artış nedeniyle, çocukları bu tehlikeli ve ölümcül hastalıktan korumak için acil halk sağlığı önlemleri alınması gerekiyor” demişti.

Çocukların sağlığı üzerinde yıkıcı bir etkiye sahip olan kızamığın, bazı durumlarda ölümcül sonuçlara da yol açabildiğini ve çocukların bağışıklık sistemlerinin zayıflamasına neden olarak onları zatürre de dahil olmak üzere birçok bulaşıcı hastalık karşısında daha savunmasız hale gelmelerine neden olduğu belirtildi.

Kızamık vakalarındaki artışın temel nedeninin aşılama oranlarındaki düşüşe bağlanabileceğini belirten UNICEF, aşı talebindeki azalma, kısmen de olsa COVID-19 salgını sırasında ve sonrasında yanlış bilgilerin ve güvensizliğin artmasından kaynaklanmış olabileceğini belirterek sağlık hizmetlerinde aksamaların ve temel sağlık sistemlerinin zayıflamasının da bu duruma yol açan faktörler arasında yer aldığını vurgulamıştı.

Aşılama oranları düşüyor

Uzmanlar, COVID pandemisi süresince çocukluk çağı aşılarında bir düşüş yaşandığını belirtti. uzmanlar, Avrupa'da Kızamık, Kabakulak ve Kızamıkçık aşısının ilk dozunu alan çocukların oranı 2019'da yüzde 96'dan 2022'de yüzde 93'e ve ikinci doz için ise yüzde 93'ten yüzde 91'e düştüğünü belirtildi.

Bu oranların oldukça önemli olduğunu belirten uzmanlar, kızamığa karşı sürü bağışıklığı elde etmek için yaklaşık yüzde 95 aşılama kapsamına ihtiyaç olduğunun altını çizdi.

İngiltere'de de sağlık yetkilileri, aşılanmamış çocuk sayısı konusunda endişelerini dile getirmiş, Londra'nın bazı bölgelerinde çocukların neredeyse yarısının her iki aşıyı da yaptırmadığını bildirmişlerdi

Eylül 2023 itibariyle Avustralya hükümeti de, tüm çocukluk aşılarında aşılama oranlarının bir yaşındakiler için yüzde 93.26, iki yaşındakiler için yüzde 91.22 ve beş yaşındakiler için yüzde 94.04 olduğunu bildirmişti.

Alınabilecek önlemler

UNICEF'in "Bu yıl Avrupa ve Orta Asya'da kızamık vakaları, bir önceki yıla göre yüzde 3000 oranında artış gösterdi" başlığı ile yayımladığı yazıda insanların alabileceği önemlere yer verilmişti.

UNICEF, her çocuğa ulaşmak için bölgedeki ülkeleri acilen aşağıdaki önlemleri almaya davet etmişti:

Tüm çocukların durumunu, özellikle de aşıları eksik olan çocukların ivedilikle tespit edilmesi ve bu çocuklara ulaşılması.

Aşılara duyulan güveni arttırmaya yönelik kampanyalar da dahil olmak üzere çeşitli önlemlerle aşı talebinin güçlendirilmesi.

Bağışıklama hizmetlerine ve birinci basamak sağlık hizmetlerine yönelik kaynak temininin önceliklendirilmesi.

Sağlık çalışanlarına, inovasyona ve yerel üretime yönelik yatırımlar yoluyla sağlık sistemlerinin dayanıklılığının arttırılması.

Editör: Nazmi Kahraman