Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: "Kamu çalışanlarının yönetim kurulu ücretlerine sınırlama getiriyoruz. Sadece bir yerden yönetim kurulu ücreti alınabilecek, ücretlere üst sınır getireceğiz” dedi.

Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi açıklandı.

Paket, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in katılımlarıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen toplantıyla kamuoyuyla paylaşıldı.

Yılmaz açıklamasında şunları söyledi:

İki önemli gelişme etkili oldu. Deprem ve pandemi. Son dönemde yaşanan gelişmeler tasarruf tedbirlerinde daha geniş çerçevede adımlar atma ihtiyacını ortaya çıkarmıştır.

Tasarruf kültürünü yaygınlaştırmamız gerekiyor.

Yeni paket enflasyon ile mücadeleye katkı sağlayacak.

Kamu hizmetlerini aksatmadan, güncel ihtiyaçlara odaklanıp, yeni yöntemleri ve teknolojileri kullanmak suretiyle birim kaynakla daha fazla sonuç üretmeyi hedefliyoruz

(Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi) Hazırlıkları son aşamaya gelen genelge taslağı bu hafta içinde Cumhurbaşkanımızın onayına sunulacak

Kamunun tasarruf yapması, verimliliği artırması, daha az bütçe açığına, daha az kamu borçlanmasına ve faiz yüküne, daha az cari açığa yol açacaktır

(Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi) Kanuni düzenleme gerektiren hususlarda parti farkı gözetmeksizin tüm grupların desteğini bekliyoruz

Bakan Şimşek: Enflasyonu düşürmek için her türlü tedbiri aldık

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise pakete dair şunları söyledi:

Harcamaları disiplin altına alıyoruz

Önümüzdeki dönemde birçok ek adım atılacak.

Bu tedbirlerin geçmiştekilerden 3 önemli farkı var, kamuda verimliliği artırarak tasarrufu öngörüyoruz. Çok güçlü denetleme ve yaptırım modeli olacak. Tedbirler tüm kamuyu kapsayacak.

Dezenflasyona destek vereceğiz. Yatırımlar öncelikli alanlara yönlendirilecek.

8 öncelikli lan var, araçlar binalar yurt dışı giderleri, cari harcamalar.

Kamuda taşıt sayısı ve kullanım standartlarını belirledik.

Yeni araç satın alma ve kiralamayı 3 yıl durduruyoruz

Yabancı menşeili araç kullanımını sonlandırıyoruz.

Tolu taşıma olan yerlerde kamuda personel servisini sonlandırmayı planlıyoruz.

Deprem riski olanlar hariç yeni bina alımı ve yapımını 3 yıl durduruyoruz. Yeni bina kiralanmasına izin vermeyeceğiz, mevcut kiralamaları da peyderpey sonlandıracağız

Hazine Bakanı Şimşek’ten enflasyon açıklaması Hazine Bakanı Şimşek’ten enflasyon açıklaması

Kamu çalışanlarının yönetim kurulu ücretlerine sınırlama getiriyoruz. Sadece bir yerden yönetim kurulu ücreti alınabilecek, ücretlere üst sınır getireceğiz

Kamu alımları Devlet Malzeme Ofisi ile olacak.

Deprem ve zorunlu harcamalar hariç, mal ve hizmet alım ödeneklerinde yüzde 10, yatırım ödeneklerinde ise yüzde 15 oranında kesinti yapacağız

Makina ve teçhizatlar ekonomik ömrünü tamamlamadan elden çıkarılmayacak

Önümüzdeki dönemde kamu ihale reformu, KİT'lerde yönetişim reformu, vergide adalet ve etkinlik, kayıt dışılıkla mücadele gibi alanlarda çalışmalarımızı tamamlayacağız

3 yıl boyunca emekli olanlar kadar yeni personel istihdamı sağlanacak.

Destek program sayısını azaltacağız, esnek ve uzaktan çalışma modellerini geliştireceğiz.

Editör: Nazmi Kahraman