Bilim insanları, ''Rab'bin Meleği'' tarafından harap edilen ve uzun süredir kayıp olan Asur askeri kampını buldu.

Bilim insanları, Lachish ve Kudüs'ü kuşatma eylemlerinin İbranice İncil'de ayrıntılarıyla anlatılan Asur kralı Sennacherib'in kullandığı askeri kampların nihayet tespit edildiğini söylüyor.

Her ikisi de MÖ 701 civarında meydana gelen kuşatmalar sırasında Asurlular, Basra Körfezi'nden Akdeniz'e kadar uzanan ve hızla büyüyen bir imparatorluğu kontrol ediyorlardı. 

İNCİL'DEKİ ANLATIMI

Araştırmacılar, ''Lakiş ve Kudüs'teki kuşatmalar İbranice İncil'de sık sık bahsedilmekte ve sözde ''Rab'bin Meleği dışarı çıkıp Asur kampındaki yüz seksen beş bin kişiyi öldürdüğünde'' Kudüs'te sona ermiştir (2 Krallar 19:35). . Ancak eski Asur yazıtları farklı bir hikaye anlatıyor ve Yahuda kralı Hizkiya'nın Asurluların gitmesini sağlamak için büyük miktarda haraç ödediğini iddia ediyor'' dedi.

LAKİŞ KUŞATMASI

Yakın Doğu Arkeolojisi konusunda uzman bağımsız bilim insanı Stephen Compton, Londra'daki British Museum'da Lakiş kuşatmasını tasvir eden, Asur kampını gösteren bir kabartma bulunduğuınbu belirterek, kabartmayı 20. yüzyılın başlarından ortalarına kadar Lakiş'i gösteren fotoğraflarla karşılaştırdığını kaydetti.

Compton, Lakiş'in kuzeyinde, Asurluların kampı olabileceğini düşündüğü oval şekilli, duvarlı bir yapıya sahip bir yer tespit ettiğini ifade ederek, Asur kamplarının oval olma eğiliminde olduğunu kaydetti. 

''Önerilen kamp yerinin Arapça adı 'Khirbet al Mudawwara'dır ve Orta Çağ'da 'Mudawwara' kelimesi padişahın askeri kamp kurduğu yer anlamına gelebilir'' diyen Compton, eski Asurluların burayı kamp olarak kullandıklarına dair güçlü emarelerin olduğunu söyledi.

Compton, 20. yüzyılın başlarında gerçekleştirilen bir arkeolojik araştırmada, Sennacherib'in Lachish'i kuşattığı döneme tarihlenen tarzları olan çömlek parçalarının kalıntılarının bulunduğunu da belirtti. 

KUDÜS KAMPI

1881-1882 yılları arasında Filistin Araştırma Fonu'nun (PEF), Tapınak Dağı'nın kuzeyinde bulunan Jebel el Mudawwara adlı alanda duvarlar bulduğunu belirtti. 

19. yüzyıl arkeologları bunun bir Roma kampı olduğunu düşünse de kazı kayıtları kampın oval olduğunu gösteriyor. 

Compton, ''Roma [askeri kampları] dikdörtgen şeklindeydi. oysa fotoğraflar bunun kabaca oval olduğunu ve bir Asur kampına uygun olduğunu gösteriyor. Ek olarak, askeri kamplarla ilişkilendirilen bir isim olan 'Mudawwara' adı, 19. yüzyıl kaynaklarında bölgeyi tanımlamak için kullanılıyor'' dedi.

Yale Üniversitesi'nde Asuroloji profesörü  Eckart Frahm, Khirbet al Mudawwara'nın bir Asur kuşatma kampı olmasının mümkün olduğunu söyledi.

464 yıllık Zeynel Bey Medresesi ayağa kaldırılıyor 464 yıllık Zeynel Bey Medresesi ayağa kaldırılıyor

Live Sience

Editör: EYYUP KAÇAR