Mobbing'in ne anlama geldiğini ve hangi davranışların bu kapsama girdiğini biliyor musunuz?

Mobbing, çalışan bireyi pasifleştirmek ve yıpratmak, yıldırmak gibi amaçlar için huzursuz etme aşağılama, dışlama önemsememe, gibi bilerek, belirli bir şekilde yapılan baskıcı yönetim ve psikolojik şiddet olarak tanımlanır.

Sağlık Bakanlığı'ndan 8 bin personel alımı Sağlık Bakanlığı'ndan 8 bin personel alımı

Mobbing kavramının, ingilizce “mob” kökeninden geldiği belirtilen vikipedia'da yer alan bilgiye göre,  “mob” sözcüğü, aşırı şiddetle ilişkili ve yasaya uygun olmayan kabalık anlamını taşıdığı, iş yaşamında maddi ve manevi çok büyük zarara yol açan duygusal taciz, yakın geçmişte başlı başına bir olgu olarak tanımlandığı kaydedildi.

MOBBİNGİN TÜRKÇE KARŞILIĞI

Türk Dil Kurumu'nde mobbing kavramının karşılığı olarak “bezdiri” kelimesi yer alıyor. Bezdiri “iş yerlerinde, okullarda, topluluklar içinde belirli bir kişiyi hedef alıp, çalışmalarını sistemli bir biçimde engelleyip huzursuz olmasına yol açarak yıldırma, dışlama, gözden düşürme” olarak tanımlanıyor.

Mobbing uygulayan kişiye “tacizci”, mobbinge maruz kalan kişiye ise “mağdur” denir.

TERS MOBBİNG

Ters mobbing "reverse mobbing",  bir astın veya grup olarak astların üstlerine, kendilerine yapılan mobbing, kişisel anlaşmazlıklar sonucunda veya politik oyunlar sonucunda kasıtlı olarak psikolojik tacizde bulunarak, işten ayrılmadan ziyade üstün hiyerarşik pozisyonunu bozmayı hedeflediği bir yıldırma eylemidir.

Ters mobbingin uygulanmasında en yaygın olarak asttan üste; sabote etme, talimatlara uymama, kasti yanlış işlem yapma, asılsız söylentiler çıkarma ve bilgi saklama gibi eylemler gerçekleştirilmektedir.

Mobbing, çalışan bireyi pasifleştirmek ve yıpratmak,  yıldırmak, gibi amaçlar için huzursuz etme aşağılama, dışlama önemsememe, gibi bilerek, belirli bir şekilde yapılan baskıcı yönetim ve psikolojik şiddet olarak biliniyor.

40 YIL ÖNCE ORTAYA ATILDI

Mobbing kavramı ile ilk olarak 1984 yılında Dr. Heinz Leymann tarafından 'İş Hayatında Güvenlik ve Sağlık' konulu raporda ortaya atılmış ve böylece bilimsellik kazandı.

Mobbingin (iş yerinde duygusal, psikolojik taciz, zorbalık) dikey, yatay ve düşey olmak üzere 3 türü bulunuyır.

Editör: Nazmi Kahraman