3 bin yıllık tuz üretimi 3 bin yıllık tuz üretimi

Sosyal Çalışmacı Leyla Yıldız ve Sosyolog Ferhat Polat tarafından verilen seminerde muhtarlara, kadına yönelik şiddetle mücadele ve erken yaşta zorla evliliklerle ilgili bilgilendirmelerde bulunuldu. Koruyucu ve önleyici tedbirlerin yanı sıra ‘Ulusal Eylem Planı’ hakkında bilgilendirme yapılmasının ardından seminer, KADES ve Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) tanıtımlarının yapılması ile sona erdi.

Editör: Nazmi Kahraman