Türkiye'de son yıllarda her ilde kurulan üniversiteler ile çok sayıda özel üniversitenin açılması mesleklerin gelecek yıllardaki durumunu olumsuz etkileyeceği düşüncesiyle meslek odaları da şimdiden yasal önlemler alınmasını istiyor.

DİYARBAKIR'DA TALEP EDİLDİ

Türk Eczacıları Birliği Başkanı Arman Üney'in de katılımıyla Diyarbakır'da gerçekleştirilen  TEB 44. Dönem I. Bölgelerarası Toplantısında, eczacılık mesleğinin gündemindeki konuları tartıştıktan sonra sonuç deklarsayonunu açıkladı.

Yürekleri burkan bir yudum suyun görüntüsü Yürekleri burkan bir yudum suyun görüntüsü

Diyarbakır Eczacılar Odası Başkanı Ahmet Turgay Yaşar, eczanelerde yaşanan şiddet olaylarının engellenmesi ve tekrarlarının yaşanmaması için caydırıcı yaptırımların uygulanması gerektiğini söyledi.

Teb2.

 Deklarasyonda mesleki sürdürülebilirliğin sağlanması ve istihdam sorunu yaşanmaması için yeni bir eczacılık fakültesi daha açılmamasının yer aldığını kaydeden Yaşar, şunları kaydetti;

''Kontrolsüzce açılan eczacılık fakülteleri eczacılık alanındaki en önemli sorunlarımızdan biridir. Bu durum hem mesleğimizin geleceği hem de yeni mezun olan genç meslektaşlarımız için çok ciddi bir sorun yaratmaktadır. Bugün itibariyle ülkemizde 62 eczacılık fakültesi bulunmaktadır. Bu fakültelerin sadece 14’ü akredite eczacılık eğitimi verebilecek kapasitededir. Nitelikli eczacılık eğitimi ve mesleki sürdürülebilirlik için yeni bir eczacılık fakültesine daha ihtiyacımız yoktur. İlaç eczacılık alanında sağlık iş gücü ihtiyaçları göz önünde bulundurularak fakülte kontenjanları bu ihtiyaçlara göre dönemsel olarak yeniden belirlenmeli, üniversite giriş başarı sıralaması 50 bin olarak düzenlenmelidir.''

Sağlık hizmetlerinin ayrılmaz bir parçası olan ve stratejik personel olarak görev yapan kamudaki meslektaşlarımızın karşı karşıya kaldıkları ayrımcılığa artık bir son verilmesini istediklerini vurgulayan Başkan Yaşar, ''Kamu eczacılarının özlük haklarının iyileştirilmesi, sadece maddi koşulların düzenlenmesiyle sınırlı kalmamalıdır. Kamuda ve meslektaşlarımızın diğer çalışma alanlarında eczacı istihdamı artırılmalıdır. Kamu ve özel sektör işbirliği ile eczacıların farklı alanlarda istihdamı sağlanmalıdır.'' dedi.

Editör: Özgür Ayaydın