Nazmi Kahraman

Nişancı denilince akla ilk gelen silah; ancak bu nişancının silahla hiç ilgisi yok.

Nişancı denilince akla ilk olarak, attığını vuran, usta atıcı gelir. Osmanlı İmparatorluğu'da döneminde nişancı başka anlam için de kullanıldı. 

PADİŞAH ADINA TUĞRA ÇEKEN KİMSE

Nişancı, Osmanlı döneminde, padişah adına yazılan fermanlara tuğrayı çeken kişi demek.

Kalemiyle sınıfının başı olan nişancı, padişah adına yazılacak fermanlara, beratlara, namelere, hükümdârın imzası demek olan tuğrayı çekmekle görevlidir.

Tuğra, Roma geleneğinin bir devamı olan ve belgelerin başında bulunan nişancının başında bulunduğu işleyiş, yabancı devletlerle olan ilişkilerden, yazışmalardan ve belgelerin tercümesinden sorumluydu. 

REİS-ÜL KÜTTAB

Nişancı kelimesi, Sultan II. Murat devrinde, Arapça ''müvekki''nin yerine kullanılmaya başlanmıştır. 

Nişancı ile çalışanların küttab adıyla anılması ile zamanla nişancı ismi, yerini Reis-ül Küttab'a bırakmıştır. 

DİVAN-I HÜMAYUN

1836 yılında Hariciye Nezareti kurulana kadar oluşan bu bürokrasi dış ilişkileri kontrol etmiştir.

Nışancı Osmanlı Devleti'nin devlet yönetiminde Divan-ı Hümayun'a katılan görevlilerden biridir.

Nişancı'nın görevi sadece dış ilişkilerle sınırlı değildir. Ayrıca tımarların dağıtılması ve bunların kaydedilmesinden de sorumluydu. 

Kadıların ve ulemanın görevlendirilmesine ilişkin belgeleri hazırlamak da görevleri arasındaydı.

İLK NİŞANCI KİMDİR?

Otomobil pazarı 30 yılda 6 kat büyüdü Otomobil pazarı 30 yılda 6 kat büyüdü

Nişancıya ilişkin ilk somut bilgilere Fatih Kanunnamesi'nde rastlanmaktadır.

Kanunnâme’ye göre, merkezde vezirlik, kadıaskerlik ve başdefterdârlıktan sonra en yüksek memuriyet nişancılıktı. 

Tespit edilebilen ilk nişancı Muhammed Asgarü'l Cezeri'dir.

Kaynak. Vikipedia
 

Editör: Nazmi Kahraman