Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi, öğretmen Başak Demirtaş’ın  15 Aralık’ta Türkiye’ye giriş yapmış olmasına rağmen 14 Aralık tarihli doktor raporu aldığı, yurt dışında olduğu halde Türkiye’deymiş gibi adına rapor düzenlendiğini belirtti.

Hasta olmadığı halde usulsüz biçimde rapor aldığı ve Aile Sağlığı Merkezindeki hekimin  kendisi muayene etmeden rapor verdiği iddiasıyla Başak Demirtaş ile doktor Rezan Buğday hakkında 'Resmi belgede sahtecilik' suçlarından 2,5’ar yıl hapisle ceza verdi.

Diyarbakır Eş Başkanları, TMMOB ve oda başkanlarıyla buluştu Diyarbakır Eş Başkanları, TMMOB ve oda başkanlarıyla buluştu

Karara itirazın ardından Diyarbakır Bölge İstinaf Mahkemesi reçete kaydının tespitiyle birlikte istirahat raporunun hangi tarihte verildiğinin belirlenerek sanıkların hukuki durumlarının buna göre tayin edilmesi gerekirken, eksik inceleme ve yetersiz gerekçeyle iki sanık hakkındaki mahkûmiyet kararı verilmesinin usul ve yasaya aykırı olduğunu kararlaştırdı.

Bu kararın ardından davayı yeniden ele alan Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi, öğretmen Başak Demirtaş’ın rapor aldığı Aile Sağlığı Merkezinden protokol defterlerinin asıllarının talep etti ancak defterlerin aslının olmadığı ortaya çıktı.

Protokol defteri olmadığı için her iki sanığın da usule aykırı rapor düzenledikleri ve resmi belgede sahtecilik yaptıklarına dair delil bulunmadığını  vurgulayan mahkeme, tanık olarak dinlenen ebe, hemşire ve tıbbi sekreterlerin de olayla ilgili bilgi sahibi olmadıklarını işaret etti.

YETERLİ DELİL YOK

Mahkeme, ceza muhakemesinin en önemli ve evrensel nitelikteki ilkelerinden birinin suçsuzluk ya da masumiyet karinesi olan şüpheden sanık yararlanır ilkesi olduğunu vurguladı.

Sanıkların üzerine atılı suçu işlediğine dair suç kanaati sağlayacak yeterlilikte hukuka uygun, kuşkudan uzak, kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı ve tanık ifadeleriyle ispat edilemediği kanaatine varıldığı ifade edilen kararda,''Şüpheden sanık yararlanır evrensel ceza ilkesi de dikkate alınarak Başak Demirtaş ile rapor düzenleyen doktor hakkında yeterli delil elde edilemediğinden beraat kararı verildi'' denildi.

Sanıkların cezalandırılmalarını isteyen duruşma savcısı ise karara karşı istinaf mahkemesine başvurdu.

Editör: Özgür Ayaydın