Yaklaşık 2 bin 500 yıllık geçmişi olan diaspora kelimesinin anlamını duyunca şaşıracaksınız!

Zaman zaman duyduğumuz ya da okuduğumuz diaspora, kavim, ulus veya inanç mensuplarının ana yurtlarından koparak başka yerlerde azınlık olarak yaşamaları anlamında kullanılır. Sözcük hem kopma eylemini hem de kopup azınlık olarak yaşayan kimseleri ifade eder.

Yunanca kökenli bir kelime olan diasporanın kelime anlamı; "sağa sola dağılmış tohumlar" anlamını taşır. Ancak günümüzde, 2500 yıldan fazla bir süredir kullanılmasına rağmen, terimin anlamı ve içeriğinin hala tartışma konusu olduğu belirtiliyor.

Çalışmaların, diaspora teriminin tarihsel kökenleri ve siyasal gelişmelere göre içeriğinin değiştiğini ortaya koyduğu kaydediliyor.

Diaspora terimi, özellikle 20. yüzyıldaki uluslararası siyasi olaylarla birlikte popüler hale geldi. 

TDK'DAKİ ANLAMI

Diaspora kelimesinin güncel TDK Sözlük anlamı şöyle:

56 düzensiz göçmen yakalandı 56 düzensiz göçmen yakalandı

''Herhangi bir ulusun veya inanç mensuplarının ana yurtları dışında azanlık olarak yaşadıkları yer. 

Herhangi bir ulusun yurdundan ayrılmış kolu, kopuntu.''

Editör: EYYUP KAÇAR