Dicle Üniversitesi'nin Mart 2024 tarihinde ihalesi yapılacağını duyurduğu ancak ihalesi gerçekleşmeyen GES kurulumunu yeniden ihaledye çıkardı.

Rektörlükten yapılan duyuruda 301 milyon lira muahmmen bedelli GES'in, 800  kilovatsaat çatı, 2200  kilovatsaat otopark ve 9900 kilovatsaati de arazi üzerine kurulacağı ve toplam  gücünün ise  12900 kilovatsaat kapasiteli olacağı belirtildi.

İhalenin 12 Haziran 2024 günü Dicle Üniversitesi Rektörlüğü Senato Odasında yapılacağı aktarılan ilanda şunlara yer verildi:

''Kiralama süresi, sözleşme tarihinden itibaren kurulum süresi hariç 15  (onbeş) yıldır. Kurulumun sözleşme tarihinden itibaren en fazla 1 (bir) yıl içerisinde tamamlanması gerekmektedir. Yüklenici tesis için alması gereken Geçici Kabul Belgesini, Sözleşme tarihinden itibaren 12 (oniki) ayda İdare’ye ibraz edemediği ve tesisi işletmeye alamadığı takdirde o tarihe kadar yaptığı yatırımlardan hiçbir ödeme talep etmeksizin sözleşmesi fesh edilerek, kesin teminatı irad kaydedilecektir. Elektrik üretim tesisinin işletilmesi sonucunda üretilecek aktif elektrik enerjisi karşılığında yüklenici tarafından İdareye geçici kabul tarihinden itibaren KDV hariç en az %8 (yüzdesekiz) olmak üzere ihalede teklif edeceği oranda pay verecektir. İhalede artırım bu oran üzerinden yapılacaktır. En avantajlı teklifin belirlenmesinde, en yüksek oran baz alınacaktır. Yüklenici İdareye, sözleşme imzalandığı tarihten itibaren (181.084,59 m2 üzerine kurulan tesisin) yıllık KDV hariç 761.000,00 (yediyüzaltmışbirbinTL) arazi/yer kullanım bedelini İdareye ödeyecektir. İlk yıl kira bedeli sözleşmenin düzenlenmesinden önce peşin olarak ödenir.''

Amedspor’un asbaşkanıydı, yönetime girmedi, sponsor oldu Amedspor’un asbaşkanıydı, yönetime girmedi, sponsor oldu

Editör: Özgür Ayaydın