Kendisini Diyarbakır Valiliği'ne atayan Sultan Yakup, taht kavgası sonucu ağabeyini idam ettirdi.

Dünya üzerinde kurulan tarihteki tüm devletlerde, imparatorluklarda taht kavgaları yaşandı. Taht kavgalarını tümü de bir ya da bir kaç kişinin ölümüyle son buluyor.

Taht kavgalarında, baba, oğul, kardeş gibi kısaca kan bağı olan diğer yakınlarını katletmeye kadar varan taht kavgası

Tarihte taht kavgalarının yaşandığı devletlerden biri de Akkoyunlular Devleti. 

Taht kavgalarında, babanın oğlunu, oğlunun babasını, kardeşin kardeşi, kısaca kan bağı olan diğer yakınlarını katletmeyle kadar varan ölümlerle sonuçlandı. 

Diyarbakır Büyükşehir’den ulaşımda klima denetimi Diyarbakır Büyükşehir’den ulaşımda klima denetimi

Taht kavgası, Diyarbakır'ı bir süre başkent yapan Akkoyunlularda da yaşandı.

DİYARBAKIR'I BAŞKENT YAPTI

Diyarbakır'ı 1453 yılında ele geçiren Kara Yülük Osman‘ın torunu Uzun Hasan, Akkoyunlu Devletinin büyük hükümdarı oldu. 

Diyarbakır'ı başkent ilan eden Uzun Hasan, daha sonra Karakoyunlu Türkmen hükümdarı Cihan Şah‘ı öldürüp  1466'da devletini ele geçirdi.

Uzun Hasan, daha sonra yine aynı tarihte 1466‘da başkenti Diyarbakır'dan Tebriz'e nakletti.

TAHT KAVGALARI

Uzun Hasan'ın ölümünden sonra oğulları arasında taht kavgası başladı. 

Babası Uzun Hasan'ın ölümünden sonra, Diyarbakır'da dünyaya gelen oğullarından Halil Sultan tahta geçti. Halil Sultan tahta geçtikten sonra da kardeşi Yakup'u   Diyarbakır Valisi olarak atadı. Ancak, Diyarbakır Valiliğini beğenmeyen Yakup, Yakup, taht kavgasına başladı.

Çeşitli kaynakların yanı sıra Mehmet Ali Terbiyat'ın kaleme aldığı ''Danişməndani Azərbaycan'' adlı kitabında Sultan Yakup hakkında şu ifadelere yer veriyor:

''O, abisi tarafından Diyarbekir valisi olarak atandı ve abisi şah olunca Azerbaycan'a döndü, onun aleyhine savaş açtı. Savaşı kazandı ve abisi Sultan Halil H. 14 Rebiül-evvel (M. 15 Haziran 1478) tarihinde bir pazartesi günü idam edildi.''

ESRARENGİZ ÖLÜM

Yakup, ağabeyini idam ettirdikten sonra geçtiği tahtta fazla kalamadı. 

Yakup, ağabeyi Halil'i idam ettikten sonra bir süre sonra yaşamanı yitirdi.

Kaynaklar, 24 Aralık 1490 yılında Sultan Yakup'un  ansızın, esrarengiz bir şekilde öldüğüne yer veriyor.

Yakup'un karısı Gevherşah Sultan tarafından zehirlenerek öldürüldüğü iddia ediliyor.


 

Editör: EYYUP KAÇAR