Yahudilerin yıllardır adeta çılgınca aradığı kutsal emanetlerin izleri Diyarbakır'da bulundu.

Kur'an'da da geçen ve Yahudiler yıllardır aradığı kutsal Ahid Sandığı ile ilgili Diyarbakır Dicle Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Yusuf Kenan Haspolat'ın yaptığı araştırmada ilginç sonuçlar ortaya çıktı.

Eğil'in, Tevrat'ta ismi geçen Babili yıkan, Kudüs'e sefer düzenleyen ve Peygamber Yeşaya tarafından ''Tanrının'' yeryüzündeki aracı olarak bilinen Senahrip'in bir kenti olduğu belirtilen araştırmada, şöyle denildi:

''Eğil ilçesinde Elyesa Peygamberin medfun olduğunu biliyoruz. Yahudilerce son derece önemli olan Ahid Sandığı da en son Elyesa Peygamberdeydi. Bu açıdan Yahudi âleminin çılgınca aradığı Ahid Sandığının Eğil bölgesinde olma ihtimali yüksektir.

DİSKİ'den su kesintisi uyarısı DİSKİ'den su kesintisi uyarısı

Toumanoff, M.Ö. 6. yüzyıla ait bir Süryanice kaynaktan Angl Kalesi ve kentinin Asurlu Senahrip (Sîn-ahhe-eriba, Sanhêrib M.Ö. 704-681)'in kenti olarak da bilindiğini aktarır ve bu kentte bulunan Asur krallarından birine ait yazıtın Tevrat'ta adı iyi bilinen, M.Ö. 689 yılında Babil'i yakıp yıkan Senahrip'e atfedildiğini söylemektedir.''

TEVRAT'TA YER ALAN DİYARBAKIR

Araştırmada, Prof. Yona Sabar'ın Diyarbakır'da ezelden beri büyük bir Yahudi topluluğu yaşadığını belirttiğine yer verilerek, Diyarbakırlı Yahudiler'in Diyarbakır'ın Tevrat'ta bahsi geçen Kalne şehri olduğunu söylediği ifade ediliyor.

''Eğil'e gelen evliyaların hemen tümü Yahudi asıllı veya İsrailoğullarından oldukları ve bu bölgeye çok önceden geldikleri biliniyor'' denilen araştırmada, Eğillilerin kasabanın girişindeki vadiye ''Melek Deresi'' dedikleri ve burada yedi İsrailoğullarına ait evliyanın yattığının söylendiği kaydediliyor.

MELEK DERESİ VE YEDİ EVLİYA

Araştırmada, Melek Deresi vadisinde yer alan mezarlıkta kabri olan Hz. Hellak'tan mı geldiği yoksa burada yatan yedi evliyanın melekle ilgili olması dolayısıyla bu ismin aldığının sorgulandığı ifade edilerek, ''Bu açıdan Melek Deresinin Yahudi evliyalara ait bir mekân olduğu yöre halkınca ifade edilmektedir. Eğil'deki Zülküfl, Elyesa, Yunus, Harun-u Asefi ve Danyal peygamberler de Yahudilerce kutsaldır'' deniliyor.

DAVUT YILDIZI VE ŞAMDAN

Davud Yildizi

Araştırmada, Eğil'in Balım köyündeki bir mezarlıkta Davut Yıldızı ile Şahaban Köyü'ndeki köy çeşmesinde de Yedi Kollu Şamdan'ın olduğu kaydedildi.

Eği̇l Şamdan

Editör: EYYUP KAÇAR