Diyarbakır'da 4 yılda ancak yüzde 10'u yapıldı Diyarbakır'da 4 yılda ancak yüzde 10'u yapıldı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, mülkiyet sahibi İskender Paşa Evladından Mustafa Paşa Bin Mehmed Paşa Vakfı adına kayıtlı Şilbe Mahallesinde yürürlükteki nazım imar planında akaryakıt lpg bakım ve servis istasyonu, rekreasyon, park, M1 ve yol alanı olan 149 ve 152 numaralı parsellerinakaryakıt ve servis istasyonu, ticaret, rekreasyon, yol ve park alanı olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan ve planına ilşkin raporu ele aldı.

PARK ALANI AZALTILMIŞ

Plan değişikliğinin kabul etmeyen meclis, kararında şunlara yer verdi:

'' Nazım İmar Planında 15 metre olan yollar Uygulama İmar Planında 20 metre olduğundan kaynaklı Nazım İmar Planı plan uygulamasına göre uyumlu hale getirildiğinden yol alanı arttırıldığı,  Plan değişikliği ile park alanının 3.571 metrekare azaltıldığı, yol alanı 4.531 metrekare, rekreasyon alanının 1.792 metrekare arttırıldığı, GEDAŞ Gayrimenkul ve Değerleme A.Ş. ‘nin yazısı ile  149 ve 152 numaralı parsellerin 6306 kanun kapsamında Rezerv Yapı Alanı olarak ilan edildiği ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Ortak Hizmet Protokolüne göre Şirket tarafından imar planı çalışmalarının başlatıldığı ve kurum görüşümüzün sorulduğu, Planlama alanına konu olanakaryakıt tesis alanın olduğu 149 parselin mülkiyet sınırına göre plan değişikliği yapıldığı ancak parselin sol kısmından geçen DSİ kanalının olduğu ve kalan akaryakıt alanın cephesinin ve büyüklüğünün yapılaşmaya uygun olmadığı, Bu hususlar doğrultusunda 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesinde plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, sosyal ve teknik altyapı dengesini bozmayacak nitelikte, kamu yararı amaçlı, teknik ve nesnel gerekçelere dayanılarak yapılır. İmar planlarında bulunan sosyal ve teknik altyapı alanlarının kaldırılması, küçültülmesi veya yerinin değiştirilmesine dair plan değişiklikleri zorunluluk olmadıkça yapılmaz.  5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun ve Belediye Meclisi Çalışma YönetmeliğiNİN hükümlerince; üyelerin oy çokluğu ile kabulü uygun bulunmamıştır.''

Editör: Özgür Ayaydın