Diyarbakır Adli Yargı Adalet Komisyonu, düzenlenecek olan bilirkişi listesinin oluşturulması için Almanca, Arapça, Azerice, Boşnakça, Bulgarca, Ermenice, Farsça, Fince, Ingilizce, İspanyolca, Italyanca, Kürtçe, Osmanlıca, Özbekçe, Rumca, Fransızca, Zazaca, Rusça, Sağır ve Dilsiz, Kazakça ve Soranice diilerinde bilirkişi olacak tercüman tespiti yapacak.

Söz konusu dillerde bilirkişilik yapmak isteyenlerin 31 Ekim 2023 tarihine kadar Diyarbakır Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığına bizzat müracaat etmesi gerekiyor.

Başvurular, şahsen yapılabileceği gibi kayıtlı olunan oda, çalıştırılan kurum ve kuruluş aracılığıyla da yapılabilecek.

DİL BİLDİĞİNİ YAZILI BEYAN ETMESİ GEREKİYOR

Tercüman olmak istediği dil veya diller ile işaret diline ilişkin diploma, ruhsatname, sertifika gibi belgelerin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği, böyle bir belgenin olmaması durumunda tercümanlık faaliyetini yerine getirecek dereceće dil bildiğinin yazılı beyan etmesi gerekiyor.

Diyarbakır'da köpeğin ilk evcilleştirildiği yer Diyarbakır'da köpeğin ilk evcilleştirildiği yer

İLKOKUL MEZUNU OLMAK ŞART 

Başvuru pacakların en az ilkokul mezunu olması gerektiği belirtilen ilanda şunlar yer aldı:

''Affa uğramış yada ertelenmiş olsalar bile Devlete ve Adliyeye karşı işlenen suçlar, 12.04.1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda yer alan suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, ihtilas irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma, gerçeğe aykırı bilirkişilik yapma, yalan tanıklık, suçlarından biriyle hükümlü bulunmamak, e) Disiplin yönünden meslekten yada memuriyetten çıkartılmamış olmak veya sanat icrasından geçici olarak yasaklı durumda olmamak..''