DTSO Konferans salonunda yapılan çalıştay kapsamında gençlerin işgücüne katılımındaki sorunlar ve kısıtlar yerel kurumlar, belediyeler, STK’lar ve gençlerin katılımı ile tartışılıyor.

Neet Gencler Calistayi

Diyarbakır’da “Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençlerin (NEET) İşgücüne Katılımı Önündeki Sorunlar ve Kısıtlar Çalıştayı” düzenlendi. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Program Otoritesi kapsamında yürütülen Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençlere Yönelik İşgücü Piyasası Destek Programı Operasyonu (NEETPRO) kapsamında desteklenen Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Bilim Eğitim Vakfı tarafından Karacadağ Kalkınma Ajansı ve Gençlik ve Değişim Derneği işbirliğinde yürütülen Dijital Tasarım Alanında NEET’lerin İstihdamının Arttırılması Projesi kapsamında “NEET’lerin İşgücüne Katılımı Önündeki Sorunlar ve Kısıtlar Çalıştayı” DTSO Bilim Eğitim Vakfı konferans salonunda gerçekleşiyor.

Çalıştaya kamu kurumları, belediyeler, sivil toplum örgütleri, eğitmenler ve gençler katılım sağladı. Çalıştay kapsamında gençlerin NEET olma potansiyelinin en yüksek olduğu bölge illerinde ve Diyarbakır’da ne eğitimde  ne istihdam olan genç nüfusu, işgücüne katılımda karşılaştıkları sorunlar ve kısıtlar oluşturulan tartışma masalarında katılımcılar tarafından değerlendirildi ve raporlandı.

‘Neden gittikçe NEET nüfusu artıyor’

Diyarbakır Belediyesi Eş Başkanlarından bayram mesajı Diyarbakır Belediyesi Eş Başkanlarından bayram mesajı

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan DTSO Bilim Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya bölge illerindeki yüksek NEET nüfusuna ve bunun için acil önlemler alınması gerektiğine değindi.

Kaya, “Gençlerimiz bölge ekonomisinin gelişimi için en büyük potansiyelimiz. Ancak bu potansiyeli nitelikli insan kaynağına dönüştüremiyoruz. İşletmelerimiz personel arıyor, gençlerimiz iş bulmakta zorlanıyor. Aradaki beceri uyumsuzluğunu gideremiyoruz. Gittikçe daha çok gencimiz kalıcı işsiz dediğimiz NEET sınıfına giriyor ve göç ediyor. Bölgemiz illeri ve Diyarbakır gençlerin NEET olma potansiyelinin en yüksek olduğu yerler. Bu durum çok acil önlemler gerektiriyor.” şeklinde belirtti.  Kaya “Bugün kurumlarımızı, belediyelerimizi, STK’larımızı ve gençlerimizi bir araya getirdik. Bu alanda daha çok çalışmamız lazım. Biz işletmelerin beklentileri ile gençlerin beklentileri uyuşmuyor. Bizlerin üretim yapması için de nitelikli insan kaynağına ihtiyacımız var. Bunu nasıl yaratırız? Gençler nasıl istihdama katılır ya da iş kurar? Nerede tıkanıyoruz? Neden gittikçe NEET nüfusu artıyor? Elbette yapısal sorunlar ve genel sorunlar var. Ama yerelden yapabileceklerimiz de var. Bugün işte bunları tartışmak istiyoruz.” şeklinde belirtti.

Diyarbakır’da genç işsizliği ve NEET nüfusu verileri

Çalıştayda daha sonra DTSO Bilim Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faruk Korkmaz, proje kapsamındaki çalışmaları aktardı. Sabancı Vakfı Proje Yöneticisi Simla Yavaş, Geleceğini Kuran Genç Kadınlar Projesi kapsamındaki deneyimleri aktardı. Karacadağ Kalkınma Ajansı uzmanı Adnan Tuzcu, bölge illerinde ve Diyarbakır’da genç işsizliği ve NEET nüfusu ile ilgili verileri paylaştı. Daha sonra 11 masada kamu kurumları, belediyeler, STK’lar ve gençlerin katılımı ile sorunlar ve yerelde üretilebilecek çözümler konusunda tartışmalar yürütüldü. Çalıştay raporunun 11 masadan elde edilen raporlar derlenerek kamuoyu ile paylaşılacağı aktarıldı.

Editör: Nazmi Kahraman