Diyarbakır'da, yıllarca tartışmalara konu olan Nuh Tufanı ile ilgili izlere rastlandığı bildirildi.

Diyarbakır Dicle Üniversitesi Öğretim Görevlilerinden Prof. Kenan Yusuf Haspolat, Eğil ile ilgili araştırmasında, Eğil Baraj havzasının Hz. Nuh'un geçtiği güzergâh olduğunu belirtti.

Eğil baraj havzasından yaklaşık 200 metre yukarıdaki mağaraların Nuh Tufanı'nı sonrasında erozyonuyla oluştuğu kaydedilen araştırmada, şu ifadelere yer veriliyor:

''NUH EĞİL'DEN GEÇTİ''

'' Eğil baraj havzası Hz. Nuh'un geçtiği güzergâhtadır. Nuh'un gemisi de muhtemelen su akıntısı nedeniyle geriye doğru sürüklenerek Dicle'nin çıkış kaynağına doğru gelir. Bu bölge Ergani-Dicle-Lice arası bölgedir. 

Cudi Dağıyla ilgili mekân söylemleri arasında Amid (Diyarbakır), Şanlıurfa, Cizre, Musul Suudi Arabistan bulunuyor.''

DİYARBAKIR'DAKİ İZLER

Araştırmada, bir çok kaynakta Cudi'nin, Musul, El-Cezire, Âmid, Şam'da olduğunun yazıldığı ifade edilerek, şöyle deniliyor:

''Ebu Hayyan diyor ki, Cezire'de veya Âmid'de denilmesi Musul'a yakınlığı dolayısıyladır. Çok eski arap şairlerden İbn Kaysel Rukiyyet ile Ümmeye b. Ebü`s-Salt`ın şiirlerinde geçen Cebeli Cudi'nin artık Arabistan`da değil el-Cezire`de bulunan dağ olduğu anlaşılmalıdır. Ebu Hayyan, Cudi`nin Cezire`de veya Amid`de bulunduğu yönündeki rivayetleri Musul`a yakınlığına bağlar. 

Çok eski arap şairlerden Tefsirciler Cudi dağının Cezire'de olduğunu ifade eder. 

Cezire Kuzey Mezopotamya'dır. Amid'in (Diyarbakır) de dahil olduğu bu bölge Mezopotamya'nın kuzeyini yansıtır.''

''NUH'UN GEMİSİ DİYARBAKIR'DADIR''

Araştırmada, kaynakların Nuh'un Gemisi'nin olduğu yer olarak Amid'i gösterdiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

''Roma tarihleri ve İncil'e göre Nuh'un gemisi Diyarbakır'dadır. İncilin Süryani versiyonu Pchitta 'Gemi Cardo Dağı'nın tepesinde durdu der. Grek ve Latin 
kaynakları geminin durduğu yerin Gordyne dağları olduğunu vurgular.

Strabo'ya göre, bu dağlar Diyarbakır-Muş arası dağlardır Strabon, Gordyaei'ye dahil yerleşmeleri Sareisa, Satalca ve Pinaca şeklinde saymaktadır. 

Hadrien Bru, Hellenistik dönemde Gordyene'nin üst Dicle bölgesi olduğunu vurgular. Bu bölgeler Ergani ile Dicle ilçesi arası bölgedir.

Pliny, Naturalis Historia (Natural History) adlı kitabında ve Natural History VI.xviii.46. bölümünde. Dicle Nehrinin Gordyaei dağlarından geçtiğini yazmıştır. 

Yani Nuh'un gemisini Dicle Nehri yakınında aramamız yerinde olacaktır.

Diyarbakır Gordyaei dağlarının bulunduğu yerdedir. Bu durumda Grek ve Latin kaynaklara göre geminin durduğu yer Kulp-Lice-Ergani dağlarıdır. Elmalı tefsirinde geminin durduğu yer olarak Amid denmesi, ikinci bir seçenek olarak da Cezire (Kuzey Mezopotamya) denmesi de bu olayla paralellik arz eder.

Sonuç olarak baktığımızda Cudi'nin Amid'de olduğu ağır basıyor.'' 

AMERİKA, İNGİLİZ ARKEOLOGLAR VE AKAD TABLETİ

Araştırmada, Nuh Tufanı ile ilgili çalışmalara da değinilerek, şöyle deniliyor:

Diyarbakır Kulp’ta üzüm bağları yandı Diyarbakır Kulp’ta üzüm bağları yandı

''Amerikan ve İngiliz arkeologlardan kurulu, başlarında Sir Charles Leonard Woolley'in bulunduğu bir araştırma ekibi, 1923 yılından başlayarak, kazı mevsimlerinde 6 yıl müddetle kazıyla Sümer topraklarında tufanın izini buldu. Gılgamış destanında da tufan anlatılmaktadır. Yani arkeoloji ile mitoloji aynı noktada buluşuyor.

Tufanı anlatan XI. Akad kil tabletinde; 'Tufan başlıyor, altı gün yedi gece sürüyor. Yedinci gün gemiden çıkarak Tanrılara kurban sunuyor.' deniyor.

Tufanın başlangıcı Sümer'de, gemi ise Dicle İlçesi-Lice İlçesi arasındadır? ''

Araştırmada, Hz. Nuh'un kabrinin Cizre'de olduğu belirtilerek, ''Ancak Cudi Dağının yeri hakkında çok farklı söylemler vardır. Suudi Arabistan, Musul, Şanlıurfa, Amid, Kuzey Mezopotamya gibi. Konu Amid olunca Diyarbakır'daki Cudi Dağı nerededir? sorusu akla geliyor'' denildi.

Editör: EYYUP KAÇAR