Diyarbakır'ın Osmanlı Valileri hayat pahallılığını önleyemeyip, vergileri artırınca sürdüne gönderildi.

Osmanlı Devleti hakimiyetine girdikten sonra eyalet statüsü ve vezaret (vezirlik) rütbesi de verildiği belirilen Diyarbakır'da 1900'lü yıllara kadar 300'ün üzerinde vali görev yaptı.

''Deli'' lakaplı valilerin de göevlendirildiği kentte, zaman zaman bazı valiler ile halk arasında çatışmalar da yaşandı.

Diyarbakır'da piknik yolunda kaza Diyarbakır'da piknik yolunda kaza

VERGİ VE PAHALLILIK SÜRGÜNYOLUNU ATI

Diyarbakır'da görev yapan 3 vali çeşitli tarihlerde sürgüne gönderildi.

Diyarbakır Valilerinin; ''halka eziyet etmek, hayat pahallılığını önleyememe, vergiyi artırma'' ve benzeri nedenlerden dolayı sürgün edildikleri bildiriliyor.

Vezaretleri alınan Vali Zeynel Abidin Paşa'nın ağustos 1818 yılında Ermenek'e, Hüseyin Paşa'nın 1824 yılında Bursa'ya ve Ebul Bud Mehmed Paşa'nın da 1826 yılında Tokat'a sürgüne gönderildiği kaydediliyor.

KAYNAK: Prof. İbrahim Yılmazçelik

Editör: EYYUP KAÇAR