Özgür Ayaydın

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Meclisi, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı İmar Komisyonu'nun Diclekent Villalarının bulunduğu parsellerle ilgili raporunu karara bağladı.

Kararda, yürürlükteki imar planlarınızda konut alanı iken, Diyarbakır Büyükşehir Meclisinin 11 Temmuz 2013 tarihli kararı ile ‘Mevcut yapılaşma koşulları korunması şartı ile (A-2) konut veya ticari amaçlı yapılar yapılabilir’ plan notu eklenmesine yönelik kararın alındığı belirtildi.

Whatsapp Image 2024 02 02 At 14.14.03 (1)

TİCARET ALANI OLDU 

 Şehrin değişen ve gelişen dinamiklerine bağlı olarak söz konusu alan yoğunlukla ticari alanlara dönüştürüldüğü işaret edilen kararda, ''Bu sebeplerle Diclekent Villaları olarak anılan alanda konut veya ticaret olarak fonksiyonlu bulunan parsellerin revizyon imar planı ile yapılaşma koşulları korunmak koşulu ile ticaret alanına dönüştürülmesi amaçlanmaktadır. Yürürlükteki nazım imar planında planlama alanı; Konut Mevcut Orta Yoğunluk, Ticaret Alanı, Sosyal Tesis, Teknik Altyapı Alanı, Rekreasyon Alanı ve Park Alan olarak yer alıyor.''

Diyarbakır'daki Süryaniler ona Kukfo, Yahudiler Habene ve Ermeniler Purut derlerdi Diyarbakır'daki Süryaniler ona Kukfo, Yahudiler Habene ve Ermeniler Purut derlerdi

Whatsapp Image 2024 02 02 At 14.14.03

YIKILANIN YERİNE VİLLA YAPILAMAYACAK

1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu ile planlama alanda revizyon olduğu aktarılan kararda, şu ifadeler yer aldı:

''Ticaret Alanı, Teknik Altyapı Alanı ve Park Alanı olarak planlandı. Plan notlarına ise mevcutta konut olarak kullanılan parsellerdeki yapıların yapılaşma koşulları değiştirilmeden kullanımına devam edilebilecek. Ancak yıkılıp yeniden yapılması durumunda yeni revizyon plan fonksiyon ve yapılaşma koşulları geçerli olacaktır.''

Whatsapp Image 2024 02 02 At 14.20.53