Diyarbakır'daki tarihi Nebi Cami'nde bugün ayakta olmayan sadece fotoğraflarda kalan hanifiler bölümü de yer alıyordu.

Diyarbakır Dağkapı'daki Gazi Caddesi ile İnönü Caddesi'nin birleştiği kuzeybatı köşesinde yer alan Nebî Cami, tarihi ve mimari özellikleriyle dikkati çekiyor.

Yapının bânisi ve mimarı belli olmasa da, XV. yüzyılda Akkoyunlular döneminde inşa edildiği ve XVI. yüzyılda bazı değişiklikler geçirdiği biliniyor.

HANİFİLER BÖLÜMÜ YOLA DAHİL EDİLDİ

Nebî Cami, minaresindeki kitabelerde Hz. Peygamber’in sözlerinin ''kāle’n-nebî'' ifadesiyle nakledilmesi nedeniyle, Peygamber Cami veya Câmiu’n-nebî olarak da anılıyor. 

Eskiden iki bölümden oluşan caminin, Şâfiîler’e ayrılan kısmı günümüze ulaşmışken, doğuda Hanefîler’e ait bölüm ise zamanla yok oldu.

Cami avlusuna bitişik kemerli bir kapısı ve doğu yönünde ufak dükkânları bulunurken, kuzey yönünde ise bir bölümü hala ayakta olan medrese yer alıyordu. Ancak 1927’de Hanefîler’e ait kısmın ahşap kirişlerinin çürümesi sonucu, 1955’te bu bölüm ve minare belediye tarafından yıkılarak Gazi Caddesi’ne dahil edildi.

Diyarbakır Çermik’te kamyonla çarpışan pikap sürücüsü öldü Diyarbakır Çermik’te kamyonla çarpışan pikap sürücüsü öldü

1960 yılında, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün girişimiyle kalan kısımlar onarılmış ve minare bugünkü yerine yeniden inşa edildi.

Nebî Cami, Diyarbakır'ın tarihi zenginliklerinden biri olarak, ziyaretçilerini beklemeye devam ediyor.

Fotoğraf: antolojidiyarbakir

Editör: EYYUP KAÇAR