Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) İzmir Kadın Meclisi, artan kadın katliamlarına ve faillere yönelik cezasızlık politikalarına karşı basın toplantısı gerçekleştirdi.

Basın metnini Kadın Meclisi adına Maile Evin Ariç okudu. Erkek şiddetinin her gün daha vahşi yöntemlerle can almaya devam ettiğini söyleyen Ariç, faillerin cezasızlık politikasından ve iktidarın kadın düşmanlığından cesaret aldığını vurguladı. Ariç, erkek faillerin her gün en az 3 kadını katlettiğini ifade ederek, “Kadınlar her gün  evde, işte, sokakta, erkek-devlet şiddetine maruz kalmakta ya da şiddet tehdidi altında ölümle burun buruna yaşamlarını sürdürmektedir. Kadınların can güvenliğinin olmadığı bir atmosferde,  iktidar kadına yönelik şiddeti önlemek ve kadın kazanımlarını geliştirmek yerine, kadın düşmanı politikaların sürdürücüsü olmaya devam etmektedir” dedi.

‘Sus diyenlere karşı mücadelemiz devam edecek’

Kadına yönelik şiddetin boyut atladığını ve iktidarın bu katliamları önlemek için bir şey yapmadığını söyleyen Ariç, kadına yönelik şiddet ve bir şiddet biçimi olarak kadın cinayetlerinin politik olduğunu belirtti. Ariç devamla, “Çünkü şiddeti önlemede ve şiddet mağdurunu korumada devletin yükümlülükleri vardır. AKP iktidarı boyunca gerek yasal düzenlemeler gerek ise şiddeti meşrulaştıran her türlü söz ve davranışı ile kadına yönelik şiddetin tırmanmasında aktif rol oynamaktadır. İstanbul Sözleşmesini feshedenler, sözleri ve eylemleri ile toplumda kadına yönelik şiddeti meşrulaştıranlar, bu saldırıların, yaşanan cinayetlerin ortağıdır. Kadına yönelik suçlarda; erkek egemen yargıya, bizlere ‘sus’ diyen sisteme karşı mücadelemiz devam edecektir. İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmiyoruz!” diye konuştu.

ILO imzalansın’

Şiddeti önlemenin, toplumsal cinsiyet eşitliğinin yaşamın her alanında sağlanmasıyla mümkün olabileceğini dile getiren Ariç, “İstanbul Sözleşmesi’nin tüm maddeleriyle birlikte hayata geçirilmesinden, caydırıcı yargı kararlarından, yeterli sayıda sığınma evinin açılmasından ve iktidarların şiddeti besleyen gerici, militarist, kadın düşmanı ayrımcı politikalarından vazgeçmesinden geçer. Tam da bu nedenlerden, İstanbul Sözleşmesi’nin feshinin iptalini, şiddet ve tacizle mücadelede önemli bir araç olan ILO’nun 190 Sayılı Sözleşmesi’nin bir an önce imzalanmasını istiyoruz. Tacizin, mobbingin, şiddetin tüm biçimlerine karşı evde, sokakta, işyerlerimizde mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. İstanbul Sözleşmesi yaşatır. ILO 190 İş Yaşamında Şiddet ve Taciz Sözleşmesi  imzalansın diyoruz” ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı'ndan 8 bin personel alımı Sağlık Bakanlığı'ndan 8 bin personel alımı

‘Eşit bir toplumu beraber inşa edeceğiz’

Şiddete uğrayan, yaşamdan koparılan her kadın için mücadele edeceklerini kaydeden Ariç, KESK Kadın Meclisi olarak haklarından vazgeçmeyeceklerini ifade etti. Ariç, "Kadına yönelik şiddeti de, şiddeti meşrulaştıran zihniyeti de kabul etmiyoruz. Yaşamın her alanında kadın mücadelesi ve kadın dayanışması ile eşit ve özgür bir toplumu hep beraber inşa edeceğiz” dedi.

Basın toplantısı sloganlarla sona erdi.