Yapılan bir araştırmada, Köroğlu destanının Diyarbakır'da geçtiği ve Köroğlu'nun Bolu'ya hiç gitmediği savunuldu.

Köroğlu Destanı'nı toplumda hemen hemen bilmeyen yok. Türkülere de konu olan anonim destan, 16. yüzyılda yaşamış olan Köroğlu'nun Bolu beyi ile mücadelesini anlatır.

Diyarbakır Müzesi rekor kırdı Diyarbakır Müzesi rekor kırdı

Yaşar Kemal‘in ''Üç Anadolu Efsanesi'' yapıtında Türk Edebiyatına kazandırdığı destanda geçen Bolu beyinin aslında Boluğ Beyi olduğu ve olayın Bolu'da hiç yaşanmadığı ileri sürülüyor.

''OLAY DİYARBAKIR'DA GEÇİYOR''

Koroğlu Destanın eski elyazmalarından biri de Tebriz nüshasıdır. Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Folklor Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Sorumlusu Dr. Ali Şamil Hüseyinoğlu, Köroğlu Destanında (Tebriz nüshası) ''Diyarbakır ve Yöresi'' başlıklı tebliğinde olayı Diyarbakır’da gösterir. 

TEBRİZ NÜSHASI

Hüseyinoğlu, ''Diyarbakır ve Yöresi'' başlıklı tebliğinde yer verdiği Tebriz Nüshasında şu ifadelere yer veriliyor:

''Köroğlu’nun yirmi üçüncü meclisi Celali Köroğlu’nun adamlarından biri olan Sarhoş’un Diyarbakır’a, Melik Paşa’nın kızı Mehveş Hanım’ın ardınca gitmesi ve esir düşmesi. Köroğlu’nun olayı duyar duymaz Sarhoş’un ardınca gitmesi ve Melik Paşa ile savaşarak onu yenerek öldürmesi.' şeklinde anılmaktadır.''

''KÖROĞLU BOLU'YA HİÇ GİTMEDİ''

Sanatçı Musa Eroğlu, Köroğlu destanıyla ilgili bir süre önce yaptığıo bir açıklamada, ''Benden selam olsun Bolu Beyine'' türküsünün öyle olmadığını ve Köroğlu’nun da Bolu’ya hiç gitmediğini söyledi. 

Eroğlu, yapılan araştırmalar ışığında ünlü türkünün gerçek halini şöyle açıkladı

''Bolu’da, bey yok. Bolu değil, Boluğ. Eski Türkiye isimlerinde Kaan, Han, Uluğ bey gibi isimler vardır. Bu da Boluğ bey. Fakat benim kastettiğim olay şu; Köroğlu her yerde var. Kazakistan’da Köroğlu var, Orta Asya’da Köroğlu var, Azerbaycan’da bizdekinden 10 katı fazla Köroğlu var. Şiirleri var, operası var opereti var.

'TÜRKÜYÜ BOLUĞ DİYE OKUYORUM'

Bolu değil o Boluğ beyi. Şimdi bazı menkıbeler mesela Kazakistan’da, Azerbeycan’da Köroğlu var. Azerbaycan'da da aynı. Ama orada Boluğ Bey diye söyleniyor. Bu türkünün Bolu’ya ait olduğunu söylemek ya da söylememek bir şeyi değiştirmiyor. Ama Bolu beyi değil çünkü Bolu da beyler yok. 

'Benden selam söyle Bolu’daki beye' değil, Boluğ beye' diyor. Ben bu türküyü her zaman okuyorum. Boluğ diye okuyorum, Çok güzel bir türküdür aslında.

KAYNAK: Diyarbakır Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Yusuf Kenan Haspolat


 

Editör: EYYUP KAÇAR