Diyarbakır’da, yargılanıyordu pasaportu iptal edildi Diyarbakır’da, yargılanıyordu pasaportu iptal edildi

Nazmi Kahraman

Şad kelimesi, sevinçli, mutlu, bereketli anlamına gelmektedir. Türkülerede konu olan bu kelime en çok dini anlamda kullanılmaktadır.

Farsça ve Orta Farsça dilinden, Türk diline geçen şad, "şiyata" kelimesinden türemiştir. Kelimesinin anlamı, TDK'ya göre, 2 farklı anlam taşıyan şad kelimesinin ilk anlamı sevinçli, neşeli, 2. anlamı ise; geçmişte ülkenin idaresinde deneyim kazanması için, oymak ve boylara yönetici olarak gönderilmiş olan, hükümdar soyundan gelen kişiye verilen unvan, anlamları taşımaktadır.

Türkülere de konu olan şad kelimesi, Türkçede sıklıkla tetcih edilmekte olan kelimelerinden biridir. 

Şad kelimesi özelikle dini yönü ile tercih edilmektedir Şad kelimesi, sevinçli, mutlu, bereketli anlamına gelmektedir. Türkülerede konu olan bu kelime en çok dini anlamda kullanılmaktadır.

Mutlu kelimesiyle eş anlamlı olan şad, huzurlu, rahat, şen ve rahat anlamına gelir. TDK'ya göre ruhu şad olsun demek, ahiret gününe kadar huzur içinde uyusun ve Allah, işlediği günahları affetsin anlamında kullanılmaktadır. 

İSLAMİYET ÖNCESİ ŞAD NE DEMEK?

Göktürklerin Kaan'larının erkek çocuklarına  ''Tigin'' adı verilirdi. Kağan'ın erkek çocuklarının, devlet yönetiminde tecrübe kazanmaları için ülkenin çeşitli bölgelerinde ''Şad'' adı verilen kişilerin yanında eğitilmeleri sağlanırdı.
 

Editör: EYYUP KAÇAR