T.C. ERGANİ 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
İLAN

DOSYA NO : 2023/569 Esas
KARAR NO : 2023/876
SANIK :RAMAZAN BARAN, Şaban ve Sevgi oğlu, 09/02/1996 DİYARBAKIR doğumlu, DİYARBAKIR, SUR, FATİHPAŞA mah/köy nüfusunda kayıtlı adresinde oturur. İş adresi: 5 Nisan Mah. Teğmen Cad. Diyar Koop. A1 Blok No:1 Merkez/ DİYARBAKIR. TC Kimlik No:19117844230
SUÇ : Hırsızlık, Mala Zarar Verme
SUÇ TARİHİ : 25/06/2014
KARAR TARİHİ : 20/12/2023
H Ü K Ü M :
1-Sanıklar hakkında 5271 sayılı Türk Ceza Kanun'unun 141 ve 151 maddesi kapsamında sanıklar hakkında hırsızlık ve mala zarar verme suçlarından kamu davası açıldığı, suç tarihini 25/06/2014 tarihi olduğu, sanık Celal hakkında 09/02/2015 tarihinde duruşmada sorgusunun yapıldığı, sanık Ramazan BARAN hakkında kendisine ulaşılamadığından yakalamasının bulunduğu ve sorgu beyanı bulunmadığı, İddianame tarihinin 24/07/2014 tarihi olduğu, suç tarihi itibari 25/06/2014 tarihi olduğundan sanıklar hakkında atılı suçun her ne kadar TCK 142/2-h kapsamında kalıyor ise de suç tarihinde 6545 sayılı yasa yürürlükte olmadığı,27/06/2014 tarihinde söz konusu yasanın yürürlüğe girdiği bu kapsamda olayımızdaki suç tarihi 25/06/2014 tarihi olup 6545 sayılı yasanın yürürlülük tarihi ise 27/06/2014 tarihi olduğundan sanıklar hakkında atılı suçun TCK 141/1 maddesi kapsamında kaldığı, Sanık Ramazan Baran hakkında zaman aşımını kesen 24/07/2014 tarihli iddianame olduğundan TCK'nin 66/1-e ve 67/1-c maddesi gereğince 8 yıllık zaman aşımının 24/04/2022 tarihinde dolduğu, Sanık Celal ÇAĞIŞ hakkında zaman aşımını kesen sorgu tarihinin 09/02/2015 tarihi olduğundan sanık Celal ÇAĞIŞ hakkında zaman aşımının 09/02/2023 tarihinde dolduğundan Sanıklar hakkında TCK 66/1-e ve 67/2-a maddeleri uyarınca sanıklar hakkında açılan kamu davasının gerçekleşen zamanaşımı nedeniyleCMK 223/8. Maddesi gereğince ayrı ayrı DÜŞÜRÜLMESİNE,
Dair verilen karar, Cumhuriyet savcısı Ahmet GÜNDOĞDU'nun huzurunda, sanıkların yokluğunda, gerekçeli kararın tebliğ tarihi itibariyle 7 gün içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya zabıt katibine yapılacak sözlü beyan ve bu sözlü beyanın zapta geçirtilip onaylattırılması suretiyle Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. 20/12/2023

#ilangovtr Basın No ILN02035180