Hakkında pek az somut kanıt bulunan Troya Atı' nın gerçek mi? yoksa efsane mi olduğu tartışılıyor.

Troya Atı efsanesi, Homeros’un destanlarından Hollywood’a kadar uzanan bir hikaye olarak binlerce yıldır anlatılıyor. 

Ancak bu hikayenin gerçekten yaşanıp yaşanmadığına dair pek az somut kanıt bulunuyor. Peki, bu efsanevi at gerçekten var mıydı, yoksa sadece bir masal mı?

Antik Yunan kaynaklarına göre, Akhalar Troya şehrini on yıl boyunca kuşatır, fakat şehrin savunmasını aşamazlar. Sonunda hileye başvurarak devasa bir tahta at yapar ve içine askerlerini saklarlar. Troya’nın savunmasız merkezine çekilen at, gece olunca içindeki askerler tarafından şehri yerle bir etmek için kullanılır.

KESİN KANITLAR BULUNAMADI

Bu hikayenin ilk kez olaydan yaklaşık 500 yıl sonra anlatılması, görgü tanıklarının anlatımına dayanma olasılığını oldukça düşük kılıyor. 

Arkeologlar, Troya Savaşı’na dair bazı bulgular elde etmiş olsalar da, bu hikayeyi doğrulayan kesin kanıtlar henüz bulunamadı. 

Siirt'te "Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi" Siirt'te "Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi"

1870’lerde Heinrich Schliemann’ın Çanakkale’deki Hisarlık’ta yaptığı kazılarda, MÖ 1.200 civarına tarihlenen ve savaş izleri taşıyan kalıntılar bulunsa da, bu bulguları on yıl süren bir kuşatmaya bağlamak oldukça zor.

TROYA ATI HİKAYESİ

Homeros’un Odysseia’sında ve Romalı şair Vergilius’un Aeneis’inde yer alan Troya Atı hikayesi, belki de gerçek anlamdan çok mecazi bir anlam taşıyor olabilir.

Oxford Üniversitesi’nden Dr. Armand D’Angour’a göre, ahşap at, eski kuşatma silahlarının bir metaforu olabilir. 

Dr. Rüstem Aslan ise, atın öneminin, Homeros’un metinlerinde sembolik bir şekilde vurgulandığını belirtiyor.

Troya Kazı Başkanı Prof. Dr. Rüstem Aslan, ''1930’lu yıllardan itibaren yapılan araştırmalar, bunun bir savaş aleti, ata benzeyen bir saldırı aracı olduğunu gösteriyor. Ayrıca, son dönem kazılarda Troya’da at kemiklerinin artması, atın sembolik önemini de gösteriyor'' dedi.

Troya Atı efsanesi, tarihi bir olaydan çok yaratıcı bir masal olarak kabul ediliyor.  Bugün, bu efsane modern kültürün ve teknolojinin bir parçası haline gelmiş durumda. 

Troya Atı kavramı, içeriden istila eden ve yok eden bir şeyi mükemmel bir şekilde temsil ediyor.

Efsanenin ne kadar gerçek olduğu belirsizliğini korurken, Troya Atı hikayesi, sembolik anlamı ve kültürel etkisiyle yaşamaya devam ediyor.

KAYNAK: arkeofili.com

Editör: EYYUP KAÇAR