Arkeologlar yıllardır yürüttükleri çalışmalara rağmen 5 eserin gizemini çözemiyor.

Geçmişi daha iyi anlamak amacıyla çalışmalar yürüten ve ortaya çıkardıkları eserler üzerinde incelemeler yapan arkeologlar, bazı eserler arasında yeterince bilgi sahibi olamıyorlar. 

Dünyanın çeşitli bölgelerinde ortaya çıkarılan tarihi eserlerle ilgili bilgi veren, varsayımlarda bulunan arkeologlar, bulunan 5 eser karşısındaki şaşkınlıklarını koruyıor.

Arkeologlar, gizemini çözemediği ve en şaşırtıcı olarak kabukl edilen 5 tarihi eser ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor. 

İşte arkeologların halen gizemini çözemediği o 5 tarihi eser:
  
ANTIKYTHERA MEKANİZMASI

Antikythera Mekani̇zmasi

Astronomik takvim ve astrolojik amaçlar için kullanıldğı düşünülen mekanizma, özellikle Olimpiyat Oyunları'nın dört yıllık döngüsünü izlemek için de kullanılmıştır. 

Yunanistan'ın Antikythera adasının kıyısında 1901 yılında bulunan Antikythera gemi enkazında keşfedilmiştir. Yaklaşık MÖ 200 civarında yapıldığı düşünülülen eserin karmaşıklığı ve gelişmiş mühendisliğine rağmen, amacı ve kökeni tarihçiler ve bilim insanları arasında araştırma ve tartışma konusu olmaya devam ediyır.

DELİKLİ KAVANOZ 

Deli̇kli̇ Kavanoz

Delikli Kavanozun 1950'lerde Roma tapınağının yakınında, İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bir bomba kraterinden çıkarıldığı ileri sürülüyor. 

Antik Roma döneminden kalma 1 bin 800 yıllık olduğu tahmin ediliyor. 180 parçaya ayrılmış halde bulundu. Uzun çalışmalar sonucu parçalar Ontario Arkeoloji Müzesi'nde bir araya getirildi. Ancak bu bile kavanozun gizemini açığa çıkarmadı.

Uzmanlar, içi deliklerle dolu olan bu  kavanozunun kullanım amacını belirlemekte güçlük çekiyor.

Delikli kavanozun kökeni ve kullanım amacı hala gizemini koruyor.
 
DISQUIS KÜRELERİ

Disquis Küreleri̇

Kosta Rika'nın Diquís Deltası'nda bulunan ve antik döneme ait gizemli taş kürelerden oluşan Diquís Kürelerinin, bazıları birkaç ton ağırlığındadır. Yuvarlak ve tam simetrik yapılar olarak bilinir.

Yapım tarihi bilinmeyen kürelerin yapım ve kullanımı amacı tam olarak bilinmiyor. 

Yerel efsaneler ve arkeolojik bulgular, bunların dini veya astronomik öneme sahip olabileceğini öne sürüyor.

Bazıları bu kürelerin, antik Kosta Rika toplumlarının liderlerini veya tanrılarını temsil etmek için yapıldığını düşünüyor. 

Kesin bir açıklaması bulunmayan Diquís Küreleri hala antik çağın gizemlerinden biri olarak duruyor.

ROMA DODEKAHEDRA

Roma Dodekadehr

Antik Roma dönemine ait gizemli metal nesneler aklaşık 2 bin yıl önce yapılmış küçük, çokgen metal yapılar olarak bilinir.

En şaşırtıcı nesnelerden biri olan Roma dodecahedra'sı bir dizi 12 kenarlı nesnedir. Her biri 12 yüzlü olan bu nesneler, çeşitli boyutlarda ve süslemelerde bulunur.

Ne amaçla kullanıldıkları halen bilinmiyor. Bu tarihi eserle ilgili uzmanlar arasında farklı teoriler bulunuyor.

Bazıları bunların astrolojik veya dini amaçlar için yapıldığını öne sürerken, bazıları da ölçüm aletleri veya askeri kullanım için yapılmış olabileceğini düşünüyor.

Bu antik nesneler, hala antik çağın gizemlerinden biri olarak kabul edilmektedir.

TOWIE TOPU

Towie Topu

Yaklaşık 5 bin yıllık olduğu tahmin edilen Towie Topu İskoçya'nın Neolitik döneminden kalan gizemli bir nesne.

Üzerinde karmaşık desenler bulunan top, 1860 yılında keşfedilmesine rağmen yapılış amacı hala bilinmiyor. 

İskoçya'nın doğu kıyılarında bulunan 430'tan fazla taş top arasında sadece biri olan bu nesne, arkeologlar için büyük bir bulmaca oluşturuyor. 

Bazılarına göre bunlar yüksek statülü silahlar olabilirken, diğerleri sembolik bir amaç taşıyor olabileceğini düşünüyor. Ancak, bu taş topların gerçek kökeni hala belirsizliğini koruyor.

Köy meydanında resim sergisi Köy meydanında resim sergisi

KAYNAK: NTV


 

Editör: EYYUP KAÇAR