Yapılan araştırmada, dilin düşünce için değil, iletişim için bir araç olduğu savunuldu.

McGovern Beyin Araştırmaları Enstitüsü Nörobilimcisi Evelina Fedorenko ve meslektaşlarınca yapılan dille ilgili araştırma Nature Dergisi'nde, yayımlandı.

Uyurken seçilecek yastığa dikkat Uyurken seçilecek yastığa dikkat

Fedorenko, dil ve düşünce arasında sezgisel bir bağ olduğunu ifade ederek, şöyle dedi:

''Birçok insan kendi düşüncelerini anlatıyormuş gibi görünen bir iç ses deneyimler. Ve iyi konuşan, kendini ifade edebilen bireylerin aynı zamanda açık düşünürler olmasını beklemek mantıksız değildir. Ancak bu çağrışımlar ne kadar ikna edici olsa da, aslında düşünmek için dili kullandığımızın kanıtı değildir.

İnsanların dilin düşüncenin aracı olduğuna inanmalarına yol açan birkaç sezgi ve kafa karışıklığı olduğunu düşünüyorum.''

DİL VE DÜŞÜNCEYİ AYIRMAK

Yüzyıllar boyunca, dilin düşünmeyi kolaylaştırmadaki potansiyel rolünün bilimsel olarak değerlendirilmesinin neredeyse imkansız olduğunu kaydeden Fedorenko, elde dilen kanıtlarla dilin düşünce için değil iletişim için bir araç olduğun belirlendiğini ifade etti.

Fedorenko, ''Dilsel işleme mekanizmalarının etkileşimi hakkında bize gerçekten bilgi veren yöntemleri kullanarak öğrendiğimiz şey, bu mekanizmaların düşündüğümüzde gerçekten etkileşimde olmadığıdır. Bu mekanizmalar ortadan kaldırıldığında düşünme gayet iyi devam edebiliyor'' dedi.

Şimdiye kadar test edilen hemen hemen her şeyde, dil mekanizmalarının katılımına dair hiçbir kanıt bulunamadığını anlatan Fedorenko, ''Her türlü düşünmeyi yaptığınızda dil sisteminiz temelde sessizdir'' dedi.
KAYNAK: news.mit.edu/

Editör: EYYUP KAÇAR