DÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Süt ve Süt Ürünleri İşletmesinin 3 yıllığına kiralanması işini pazarlık usulü ile ihale yapacak.

Diyarbakır'da 90 yıl önce kurulmuştu Diyarbakır'da 90 yıl önce kurulmuştu

İhale, 7 Temmuz 2024 Cuma günü saat 10.00’da Dicle Üniversitesi Rektörlüğü bodrum katında bulunan İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Odasında gerçekleştirilecek.

İhale ilanında şunlara da yer verildi:

''İhaleye ait birinci yıl muhammen kira bedeli KDV hariç 214.000,00 (ikiyüz on dört binTL)'dir. Geçici teminat tutarı muhammen bedelin % 30’u olup, 64.200,00 (Altmış dört bin iki yüz TL)’dir. İhaleye katılacak olan isteklilerin ihaleye ait geçici teminat ve şartname bedelini yatırmaları gerekmektedir.''

Editör: Özgür Ayaydın