Diyarbakır'da başmüdürün arazisi hacizli çıkınca,  Nazım Hikmet'in Vali olan dedesi projeden vazgeçti

Diyarbakır Vilayet ve Maarif Salnameleri'nde yer alan bilgilere göre, Diyarbakır'da tarımın geliştirilmesi ve yeni tarım aletlerinin halk arasında yaygınlaştırılması amacıyla ''Diyarbekir Numune Çiftliği'' kurulması kararı alınır. 

Kararla ünlü şair Nazım Hikmet'in büyükbabası Diyarbekir Valisi Mehmed Nazım Paşa ''Diyarbekir Numune Çiftliği'' projesi için Orman ve Ziraat Nezareti’ne başvurur.

Diyarbekir Valisi Mehmed Nazım Paşa, çiftlikle ilgili Sadarete 28 Mayıs 1903 tarihinde gönderdiği yazıda; çiftlik için vilayet bütçesinden arazi istimlakı için talepte bulunur. 

Yapılan taleplerin olumlu karşılanmaması üzerine projenin rafa kaldırılması düşünülürken, Osmanlı döneminde Diyarbekir'in ilçesi olan Siverek'te ''Siverek Numune Tarlası''nın önemini yitirmesi ve lağvedilmesiyle birlikte, Diyarbekir Vilayeti Encümen ve Hey’et-i Umumiyesi çiftlik için yeniden harekete geçti.

ÇİFTLİĞE HACİZ ENGELİ

Diyarbakır Belediyesi Eş Başkanlarından bayram mesajı Diyarbakır Belediyesi Eş Başkanlarından bayram mesajı

Vilayetin 1914 yılı bütçesine 100.000 kuruş ödenek konulmasıyla Diyarbekir Vilayeti Hususi İdaresi (il Özel İdaresi) proje için mülkiyeti Diyarbekir eski Posta ve Telgraf Baş Müdürü Ali Galip Efendi’ye ait olan araziyi istimlak etti. 

Arazinin bedeli Ziraat Bankası’na yatırıldı. Ancak, tapu işlemlerinin başlatılmasıyla arazi üzerinde haciz olduğu belirlendi.

Hacizin kaldırılması ve tapunun alınması amacıyla  1914 yılında başlayan ve 1917 yılına kadar girişimler devam etti.

Sözü edilen arazinin tapusunun alınması ve numune çiftliğinin kurulmasına başlanması için Divan-ı Muhasebat tarafından yapılan girişimler de sonuçsuz kalınca ''Diyarbekir Numune Çiftliği'' projesi rafa kaldırıldı.

Diyarbekir Valisi Mehmed Nazım Paşa'nın da görev süresini tamamlayarak kentten ayrılmasından sonra, proje bir daha gündeme gelmedi.

KAYNAK: Doç. Dr. Hatip Yıldız / Diyarbakır Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi
 

Editör: EYYUP KAÇAR