Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Diyarbakır Şubesi Kadın Meclisi, 5 Mayıs Dünya Ebeler Günü dolayısıyla Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi önünde açıklama yaptı. “Şifacıyız, ebeyiz, iklim aktivistiyiz, yaşamak ve yaşatmak istiyoruz” pankartının açıldığı açıklamada konuşan Şube Kadın Sekreteri İlknur Ayık, sağlıkta insan gücünün vazgeçilmez üyeleri olmalarına karşın ebelerin çalışma koşulları açısından ciddi sorunlarla karşı karşıya olduklarını belirtti. Ayık, "Güvencesiz istihdam politikaları, zorlu çalışma koşulları ve özlük haklarının yetersizliği, ‘Sağlıkta Dönüşüm’ programı ile yeni bir boyuta taşınarak,  daha da çözümsüz hale getirilmiştir" dedi. Rollerinin önemine rağmen dünya genelinde ebe istihdamının yetersiz olduğuna dikkat çeken Ayık, “Çözümsüz bırakılan sorunlarımız her ebeler haftasında ve ebeler gününde konuşulur, mesleğimizin kutsallığı ve değeri için methiyeler dizilir, kutlamalar yapıldıktan sonra 6 Mayıs’ta sorunlarımızla baş başa bırakılırız" diye belirtti.

Pazar tezgahlarında kilosu 60 TL! C vitamini deposu Pazar tezgahlarında kilosu 60 TL! C vitamini deposu

Taleplerini sıraladı

Aile Hekimliği modelinin uygulanmaya başlamasıyla yok olan ebelerin sosyalleştirme dönemindeki koruyucu sağlık hizmetleri arasında yer alan vazgeçilmez konumunun tekrar inşa edilmesini isteyen Ayık, taleplerini şöyle sıraladı: “İnsanca yaşamaya yetecek, yoksulluk sınırının üstünde emekliliğe yansıyacak tek kalemde ücret, güvenceli istihdam, ebelik yasası, meslek özerkliği ve mesleki statümüzün yükseltilmesi, güvenli çalışma ortamlarının oluşturulması, halk sağlığındaki rolümüz ve toplumla olan bağımızı, nitelikli eğitim ve nitelikli sağlık hizmeti üretim talep ediyoruz.” 

Editör: Nazmi Kahraman