Diyarbakır Valiliği yapan Nazım Hikmet'in dedesi, ''Numune Çiftliği'' ile ilgili projesini gerçekleştiremedi.

Diyarbakır Vilayet ve Maarif Salnameleri'nde yer alan bilgilere göre, kentte tarımın geliştirilmesi ve yeni tarım aletlerinin halk arasında yaygınlaştırılması amacıyla ''Diyarbekir Numune Çiftliği'' kurulması kararlaştırılır.

Ünlü şair Nazım Hikmet'in büyükbabası Diyarbekir Valisi Mehmed Nazım Paşa da,  ''Diyarbekir Numune Çiftliği'' projesinin gerçekleştirlmesi amacıyla Orman ve Ziraat Nezareti’ne başvuruda bulunur.

Nezaretten alınan cevapta; ziraat işleri için ayrılan meblağın ziraat mektebleri ve numune tarlaları masraflarına ancak kâfi geldiği ve bu nedenle, numune çiftliği tesisinin masrafı için yeni imkânların bulunması gerektiği ifade edildi.

UYGUN ARAZİ BULUNAMAYINCA ERTELENDİ

Diyarbekir Valisi Mehmed Nazım Paşa, çiftlikle ilgili Sadarete 28 Mayıs 1903 tarihinde gönderdiği yazıda; çiftlik için vilayet bütçesinden arazi istimlakı için talepte bulunduğu ve ancak bundan bir sonuç alınmadığı kaydediliyor.

Osmanlı döneminde Diyarbekir'in ilçesi olan Siverek'te ''Siverek Numune Tarlası''nın önemini yitirmesi ve lağvedilmesiyle birlikte, Diyarbekir Vilayeti Encümen ve Hey’et-i Umumiyesi çiftlikl için yeniden harekete geçti.

Bu amaçla vilayetin 1914 yılı bütçesine 100.000 kuruş ödenek konulmuştur. Ancak, çiftlik için uygun arazi arayışlarına başlandı.

BAŞ MÜDÜRÜN ARAZİSİ HACİZLİ ÇIKTI

Diyarbekir Vilayeti Hususi İdaresi tarafından numune çiftliği yapılmak üzere, mülkiyeti Diyarbekir eski Posta ve Telgraf Baş Müdürü Ali Galip Efendi’ye ait olan arazi istimlâk edilerek bedeli Ziraat Bankası’na yatırıldı.

Ancaki, bu arazinin de Ali Galip Efendi'nin Hazineye borcundan dolayı hacizli olması nedeniyle çiftlik kurulamadı.

Hacizin kaldırılması ve tapunun alınması amacıyla bu durumun 1917 yılına kadar 3 yıl süresince devam ettiği kaydedilerek, Bu durum, 1917 yılı sonlarına kadar üç yıl boyunca devam etti. 

Amedspor, TFF’ye rekorlar kırdırttı Amedspor, TFF’ye rekorlar kırdırttı

Sözü edilen arazinin tapusunun alınması ve numune çiftliğinin kurulmasına başlanması için Divan-ı Muhasebat tarafından yapılan girişimler de sonuçsuz kalınca ''Diyarbekir Numune Çiftliği'' kurulamadı:

KAYNAK: Doç. Dr. Hatip Yıldız / Diyarbakır Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi
 

Editör: EYYUP KAÇAR