Diyarbakır'ın tarımsal verimliliği artırmak amacıyla kurulan teknik komite çalışmalar 3 ana başlıkta değerlendirdi.

Diyarbakır Tarım İl Müdürlüğünce kentteki tarımsal verimliliği arttırmak amacıyla ''Tarımsal Üretim Planlaması İl Teknik Komitesi'' kuruldu. Tarımsal Üretim Planlaması İl Teknik Komitesince üç yıllık Hayvansal Üretim Planlaması, Su Ürünleri Üretim Planlaması ve Bitkisel Üretim Planlaması hazırlandı.

Son yıllarda ekonomik, sosyal ve çevresel gelişmeler ile küresel iklim değişikliği, su kısıtı, artan nüfus ve kentleşme gibi faktörler gıda arz güvenliğinin önemini artırması nedeniyle hazırlanan rapor, bitkisel üretim, hayvansal üretim ve su ürünleri üretiminde tarım havzası veya işletme bazında üretimin planlanmasına esas iş ve işlemleri kapsıyor. 

TÜİK: Yılın ilk çeyreğinde işsizlik oranı yüzde 8,7 TÜİK: Yılın ilk çeyreğinde işsizlik oranı yüzde 8,7

Yönetmelik kapsamında illerde kurulacak olan teknik komitelerce bitkisel üretim, hayvansal üretim ve su ürünleri üretiminde 3 yıllık planlamalar yapılacak.

Tarımsal Üretim Planlaması İl Teknik Komitesince üç yıllık Hayvansal Üretim Planlaması bakanlığa gönderildi.
 

Editör: EYYUP KAÇAR