Göz yorgunluğu, gözlerin uzun süre yoğun bir şekilde kullanılması sonucu ortaya çıkan bir durumdur. Bu durum, gözlerde ağrı, batma, kaşıntı, kuruluk, bulanık görme, çift görme ve ışığa karşı hassasiyet gibi belirtilere neden olabilir. Göz yorgunluğu genellikle zararsızdır ve dinlenme ile geçer. Ancak bazen altta yatan bir göz rahatsızlığı veya görme sorunu da olabilir. Bu nedenle göz yorgunluğu belirtileri devam ederse bir göz doktoruna başvurmak gerekir.

Göz yorgunluğu, genellikle bilgisayar ekranlarına, televizyonlara veya kitaplara uzun süre odaklanmak gibi aktiviteler sırasında meydana gelir. Göz yorgunluğunun bazı yaygın belirtileri arasında gözlerde ağrı, batma, kaşıntı, kuruluk, bulanık görme, çift görme ve ışığa karşı hassasiyet bulunabilir.

GÖZ YORGUNLUĞUNA NEDEN OLAN FAKTÖRLER NELERDİR?

TTB Merkez Konseyi’nden hekimlere mektup TTB Merkez Konseyi’nden hekimlere mektup

 Göz yorgunluğuna yol açan faktörler arasında şunlar sayılabilir: Uzun süreli ekran süresi, zayıf aydınlatma, düzeltilmemiş görme sorunları, yanlış reçeteli gözlükler veya kontakt lensler, kuru gözler, mavi ışığa maruz kalma, uzun süreler boyunca okumak, kötü ergonomi, göz kırpma eksikliği, alerjenlere maruz kalma ve göz hastalıkları ve rahatsızlıkları.

GÖZ YORGUNLUĞUNU ÖNLEMEK VE HAFİFLETMEK İÇİN NE YAPMALIYIZ? 

Göz yorgunluğunu önlemek ve hafifletmek için şu önlemleri alabiliriz: 20-20-20 kuralına uymak (her 20 dakikada bir 20 saniye ara vermek ve 20 metre uzaktaki bir şeye bakmak), aydınlatma ve ekran ayarlarını yapmak, uygun ergonomiyi korumak, reçetenizi güncel tutmak ve gerektiğinde suni gözyaşı veya kayganlaştırıcı göz damlası kullanmak.