HEDEP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, uzun tutukluluk süresi  dolan Gültan Kışanak’ın normal şartlarda bugün tahliye edilmesi gerektiğini söyledi.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Kandıra Cezaevi’nde bulunan ve Kobani Davası’nda yargılanan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eski Eşbaşkanı Gültan Kışanak’ın uzun tutukluluk haliyle ilgili Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un yanıtlaması talebiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi verdi.

Beştaş, Kışanak hakkında TMK-7/2 suçundan Malatya Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına devam edildiğini, diğer suçlardan ise yargılanmanın Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde olduğunu belirterek, verdiği soru önergesinde, Kışanak'ın Malatya 5. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki yargılamasına tutuksuz devam edildiğini kaydetti.

Kışanak'ın Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki dosyasında tutukluluğunun devam edildiği belirtilen önergede, Ekim 2022 tarihinde Malatya dosyasındaki isnatlarla ilgili olarak tahliyesine ve diğer suçlardan ise Kışanak'ın tutukluluğun devamına karar verildiği kaydedildi.

''SÜRE DOLDU, TAHLİYE EDİLMELİ''

Kışanak’ın toplam tutukluluk süresinin 25 Ekim 2023’te 7 yılını doldurduğuna  dikkat çekilen soru önergesinde, şu ifadelere yer verildi:

''Bu süre, tutuklulukta azami süre olup mahkemenin bu konuda bir takdir yetkisi de bulunmamaktadır. Gültan Kışanak’ın AYM’de bulunan bireysel başvuru dosyasına, 7 yıllık azami tutukluluk süresinin dolduğu 25 Ekim 2023 tarihinde (bugün), avukatları tarafından bir ek başvuru yapılmıştır.

Öte yandan uzun tutukluluk halleri insan hak ve hürriyetleri önündeki engellerden birisi olarak da ülke gündeminde yer alan tartışma alanlarından birisidir. Zira bir koruma tedbiri olan tutukluluk halinde aslolan ‘geçici olması’ halidir. Uluslararası mevzuatta da tutukluluk halinin gereksiz olduğu noktada sona erdirilmesi esastır. Gültan Kışanak’ın azami tutuklu bulunduğu sürenin nazara alınması hukukun gereğidir.''

Beştaş, konuyla ilgili Adalet Bakanı Tunç'a yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti:

Günün olayları: 1 ölü, 5 yaralı Günün olayları: 1 ölü, 5 yaralı

''Bir hukuk devletinde tutuklanmanın koşulları nelerdir, ne anlama gelir ve süresi nedir?

Gültan Kışanak’ın azami tutukluluk sürecini 25 Ekim 2023 tarihinden sonra aştığı açık olup bu konuda neden yargı tahliye kararı vermemektedir?

Gültan Kışanak’ın tutuklulukta geçirdiği sürenin makul süreyi aşmış olması yasanın ihlali değil midir?  Yasaları ihlal eden yargı üyeleri hakkında bir inceleme yapılacak mıdır?

Makul süre şartının yasada sarih bir şekilde belirtilmesine rağmen, tutuklulukta azami sürenin aşılması halinde oluşacak telafisi imkansız zararların giderilmesi adına bir çalışma yürütülecek midir?

Uzun tutukluluğun hak ihlali olduğuna dair AYM kararlarına rağmen keyfiyette ısrarın izahı nedir?

Gültan Kışanak’a uygulanan durum, adil yargılanma hakkının ihlali değil midir?

Hukuk kuralları ve yasalar, kişiye göre değişiklik arzedebilir mi? Bu ikiliğin gerekçesi nedir?

Gültan Kışanak’ın yasalar nezdinden tahliye koşulları gerçekleştiği halde tutukluluk halinin devamından umulan kamu yararı nedir?

Hak ihlallerinin önüne geçmek, yargı kararlarında eşitsizliğe son vermek adına Anayasa Mahkemesinin kararlarını ve evrensel hukuk kaidelerini göz önünde bulundurarak, Gültan Kışanak ve onunla aynı durumda olan diğer tutukluların da serbest bırakılmalarını sağlayabilmek için bir çalışmanız olacak mıdır?''