Ferit Aslan

Diyarbakır’da, 780 yıl önce Hevsel bahçelerine getirilen vergi muafiyeti ve 340 yıl önce gayri müslim din adamlarından vergi alınmayacağını ilan eden fermanların Ulu Cami’nin taşlarına işlendiğini biliyor muydunuz?

14bbf22c-6295-41d1-8fee-87a6aa142e07

FERMANLARIN TAŞA İŞLENDİĞİ YEGANE YAPI

Anadolu'nun ilk büyük camilerinden olan ve İslam Alemi'nin 5. Harem-i Şerifi olarak kabul edilen Diyarbakır Ulu Cami, 340 ve 780 yıl önce padişah fermanlarının taşa işlendiği bir yapı olma özelliğine sahip yegâne bir eser olarak bilinir. 

666bd6f7-740b-465d-aa06-772f9023ac19

Diyarbakır Ulucami Harim kısmının (Hanifiler Bölümü) ana girişinin batı kenarında yer alan kitabede, 1243 yılında Selçuklu Sultanı II Giyaseddin Keyhüsrev’in Evsel'den (Hevsel), Mardin Kapıdan, Urfa Kapı'dan, Dicle Kapıdan alınan vergileri kaldırması ile ilgili fermanı taşa işlenmiş. 

Ulu Cami’yi Müslümanlar ve Hristiyanlar birlikte kullanmış Ulu Cami’yi Müslümanlar ve Hristiyanlar birlikte kullanmış

870 YIL ÖNCE TAŞA İŞLENEN KİTABENİN TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

9467a0ce-3dbf-4d2e-9dcd-a91936ab1eb9

“Allah'ın adıyla başlarım. Hüznümüzü gideren Allaha hamdolsun. Yüce Emir Büyük Sultan Giyased- din (Allah onun sultanlığını kalıcı kılsın.) Evsel'den, Mardin Kapıdan, Urfa Kapıdan, Dicle Kapıdan alinan vergilerin kaldırılmasını buyurdu. Bunu kalıcı bir hayrat ve Amid halkına bir iyilik olsun diye yaptı. Kim bu buyruğu işittiği halde onu değiştirirse günahı onu değiştireceklerin boynunadır. Kuşkusuz Allah işiten ve bilendir. Yeryüzü ve gökler mevcut oldukça Allah sultanın devletinin devam etmesi için yapılan bütün güzel duaları kabul etsin. Bu iş 639 (1241) yılında gerçekleşti. Peygamber Hz. Muhammed'e salát olsun."

Diyarbakır’da yüzlerce kişi geri dönmek istiyor Diyarbakır’da yüzlerce kişi geri dönmek istiyor

ee9039e6-b32a-4dd5-a963-55a9df2996b9

340 YIL ÖNCE DE IV MEHMED’İN FERMANI TAŞA İŞLENMİŞ

Tarihçi Abdulaziz Yatkın, “Beşinci Haremi Şerif Diyarbakır Ulu Camii Külliyesi” adlı kitabında, Osmanlı Padişahı IV Mehmed’in fermanının Ulu Cami Hanefiler kısmının doğu cephesi soldan beşinci pencere ile üçüncü pencere arasında ve dördüncü pencerenin üzerindeki taşa işlendiğini belirtiyor. 340 yıl önce Ulu Cami’nin taşına işlenen fermanda, gayri müslim din adamlarından vergi alınmamasını buyuruluyor. Yatkın’a  göre, bu dünyada ilk vergi affı ve bunun fermanının bir mabedin duvarındaki taşlara işlenmesi çok önemlidir. 

1fb9bd25-2429-41e6-946c-488ad3753879

Uzmanlar, halkın günde beş vakit ziyaret ettiği Caminin fermanların halka duyurulması açısından en güzel ilan panosu olarak görüldüğü için böyle yapıldığını belirtiler.