Yahudilerin kutsal kitabı Tevrat'ta cennetin Türkiye'de yazılı olduğu kaydediliyor.

Yahudilerin kutsal kitabı Tevrat'ta Türkiye sınırları içinde bulunan birçok yerin adı yer alıyor.

Tevrat cennetin yeryüzünde olduğu kaydedilirken, Yahudi Kaynaklarına göre de, aden Cenneti'nin Kuzey Mezopotamya'da (Dicle-Fırat arası) olduğu belirtiliyor.

TEVRAT'TA YER ALAN DİCLE VE FIRAT NEHİRLERİ

Tevrat'a göre, Tanrı Âdem'i yarattıktan sonra ''Doğu'ya doğru Aden'de'' bahçe yarattı ve Âdem'i buraya yerleştirdi. 

Aden'de bir ırmağın çıkarak dört kola ayrıldığı ve bunlardan ikisinin Dicle ve Fırat olduğu ifade ediliyor.

YAHUDİLERİN KUTSAL BÖLGESİ

Bu iki nehrin bulunduğu bölgenin Yahudiler açısından kutsal olduğu yer alan kaynaklarda, şöyle deniliyor:

''Dicle'nin çıkış kaynağı Lice ilçesinde Bırkleyn Mağarasıdır.

Tevrat'ta Yaratılış; Üçüncü ırmağın adı Dicle'dir. Asur'un doğusundan akar. 

Dördüncü ırmak ise Fırat'tır, denmektedir. Tevrat'a göre cennet Türkiye'dedir. 

Aden cenneti Anadolu'dadır. Eski Ahit/Tekvin/BAP 2.RAB Tanrı doğuda, Aden'de bir bahçe dikti.''

ANATOLİA (ANADOLU) DOĞU DEMEK 

Araştırmada, Babillilerin, İsrail topraklarını işgal etmesiyle, o zaman popüler olan Grekçe'nin (Antik Yunanca) kullanılmaya başlandığı belirtilerek, şöyle devam ediliyor:

Yangında ölenlerin sayısı 15'e yükseldi Yangında ölenlerin sayısı 15'e yükseldi

''Grekçe Doğu Anatolia demektir. Tevrat'ta *RAB Tanrı Doğuda (Anatolia), Aden'de bir bahçe dikti. Yarattığı Adem'i oraya koydu. *Daha güncel olarak *RAB Tanrı doğuda (Anadolu), Aden'de bir bahçe dikti. Yarattığı Adem'i oraya koydu. Yahudiler buraya Aden bahçesi der. 

İslami kaynaklarda Adn diye geçmektedir. Firdevs cenneti Süryanilerin bölgeye verdiği isimdir. Tevrat'ın Fransızca çevirisinde bu doğuya değil doğu'da şeklinde geçer.''

TEVRAT'IN YENİDEN YAZILIŞI

Araştırmada, Babil'e sürülen Yahudilerin İ.Ö. Pers kralı Keyhüsrev'in izniyle tekrar Filistin'e döndüğü ve Tevrat yeniden kaleme alındığı belirtilerek, ''O sıra Yahudiler Filistin dışında yaşamaktaydılar. Akdeniz havzasının kullandığı Yunancayı kullandıklarından Tevrat Yunanca metin olarak yazıldı'' deniliyor.

''ADEN'DEN ÇIKAN 4 IRMAK''

Tevrat'ta yer alan ve kutsal olarak kabul edilen 4 nehirlerin çıkışı şöyle anlatılıyor:

''Ve RAB (Allah) görünüşü güzel ve yenilmesi iyi olan her ağacı ve bahçenin ortasında hayat ağacını, iyilik ve kötülüğü bilme ağacını yerden bitirdi. Ve bahçeyi sulamak için Aden'den bir ırmak çıktı ve oradan bölündü ve dört kol oldu. 

Birinin adı Pişon'dur; kendisinde altın olan bütün Havila diyarını kuşatır; ve bu diyarın altını iyidir; orada ak günnük ve akik taşı vardır. Ve ikinci ırmağın adı Gihon'dur; bütün Kuş ilini kuşatan odur. Ve üçüncü ırmağın adı Dicle'dir; Aşur'un önünden akan odur. Ve dördüncü ırmak Fırat'tır. Ve RAB Allah adamı aldı, baksın ve onu korusun diye Aden bahçesine koydu.''

''TEK İL DİYARBAKIR''

Araştırmada, Dicle ve Fırat arasında olan ve nehirlerin doğuş mekânlarına uyan tek yerin Diyarbakır olduğu kaydedilerek, ''Solda Çermik ve Çüngüş ilçelerini sulayan ve sınır olan Fırat Nehri sağda ise Dicle Nehri gözüküyor. Dicle ve Fırat'ın arasında olan tek il ise Diyarbakır'dır'' deniliyor.

Kaynak: Prof. Yusuf Kenan Haspolat / Diyarbakır Dicle Üniversitesi

Editör: EYYUP KAÇAR