Türkiye, cezaevi nüfusunun yüzde 439 artmasıyla  Avrupa'da zirveye oturdu.

Lozan Üniversitesi tarafından hazırlanan 2023 yılı cezaevi raporu, Türkiye'nin 31 Ocak 2023 itibarıyla yaklaşık 350 bin kişi ile Avrupa Konseyi üye ülkeleri arasında en yüksek mahkum ve tutuklu sayısına sahip ülke olduğunu ortaya koydu. 

Türkiye'yi, İngiltere (90 bin 964), Fransa (72 bin 294) ve Polonya (71 bin 228) takip ediyor.

Raporda, Avrupa Konseyi üye ülkeleri arasında cezaevi kapasitelerinin giderek arttığı belirtiliyor. 31 Ocak 2023 tarihinde, 31 Ocak 2022'ye kıyasla mahkum sayısı tüm üye ülkelerde ortalama yüzde 2 oranında artış gösterdi. 

CEZAEVİ KAPASİTELERİ 

Cezaevleri

Araştırmaya katılan yedi ülke, her 100 kişilik cezaevi kapasitesine karşılık 105'ten fazla tutuklu ve mahkum bulunduğunu bildirdi. 

Bu ülkeler arasında Kıbrıs (100 kişi başına 166 kişi), Romanya (120), Fransa (119), Belçika (115), Macaristan (112), İtalya (109) ve Slovenya (107) yer alıyor. Türkiye’de ise bu oran 100 kişi.

CEZAEVİ NÜFUSLARINDAKİ ARTIŞ

Avrupa genelinde Ocak 2022'den Ocak 2023'e kadar cezaevi nüfusunda önemli bir artış yaşandı. 

Moldova, yüzde 52 ile en yüksek artış oranına sahip ülke oldu. Moldova'yı yüzde 26 ile Kuzey Makedonya, yüzde 25 ile Kıbrıs ve yüzde 15 ile Türkiye izledi. 

Buna karşılık, cezaevi nüfusu Malta (yüzcde 22), Litvanya (yüzcde 8,9), Estonya (yuüzde 8,8) ve Yunanistan'da (yüzcde 5,2) düştü. 23 ülkede ise sabit kaldı.

Avrupa Parlamentosu seçimleri: Aşırı sağda yükseliş Avrupa Parlamentosu seçimleri: Aşırı sağda yükseliş

ENÇOK TUTUKLU BARINDIRAN ÜLKE; TÜRKİYE

Rapor, Avrupa'daki cezaevleriyle ilgili birçok istatistik sunuyor. 

Türkiye, 100 bin kişi başına düşen 408 mahkum ve tutuklu ile en yüksek cezaevi nüfus oranına sahip ülke konumunda. 

Türkiye'yi Gürcistan (256), Azerbaycan (244) ve Moldova (242) takip ediyor. Ayrıca, Türkiye'de personel başına düşen mahkum ve tutuklu sayısı 4,5 ile en yüksek seviyede.

TÜRKİYE'DE CEZAEVİ NÜFUSU YÜZDE 439 ARTTI

2005'ten 2023'e kadar, 500 binden fazla nüfusa sahip ülkelerde cezaevi nüfusunda en büyük artış Türkiye'de gerçekleşti. 

Türkiye'de bu dönemde cezaevi nüfusu yüzde 439 arttı. Bu sıralamada ikinci sırada yüzde 76 ile Kıbrıs bulunuyor.

Lozan Üniversitesi'nden Prof. Marcelo Aebi, Avrupa genelinde cezaevi nüfusunun hafif bir artış gösterdiğini belirtti. 

Covid-19 salgını döneminde cezaevi nüfuslarındaki düşüşün mahkumların serbest bırakılması ve suç oranlarındaki azalmaya bağlı olduğunu hatırlatan Aebi, son iki yıldaki artışın ise 2013'ten bu yana devam eden genel düşüş eğilimiyle tezat oluşturduğunu ifade etti.

UYUŞTURUCU SUÇLARI ZİRVEDE

Rapora göre, Avrupa genelindeki mahkumların yarısından fazlası şiddet ve uyuşturucu suçlarından hüküm giymiş. 

Uyuşturucu suçları, hükümlü nüfusun yüzde 19'unu oluşturuyor. Bunu yüzde 13 ile cinayet ve cinayete teşebbüs, yüzde 12 ile hırsızlık, yüzde 8,9 ile cinsel suçlar takip ediyor. 31 Ocak 2023 tarihinde, Avrupa cezaevlerindeki mahkumların neredeyse üçte biri tutuklu yargılanıyor.

MAHKUMLARIN ÇOĞU YABANCI

Yargılama öncesi tutukluların oranının en yüksek olduğu ülke yüzde 55 ile Arnavutluk. 

Avrupa cezaevlerindeki mahkumların ortalama yüzde 27'si yabancılardan oluşuyor. 500 binden fazla nüfusa sahip ülkeler arasında en yüksek yabancı mahkum oranı yüzde 78 ile Lüksemburg’da, yüzde 71 ile İsviçre’de, yüzde 57 ile Yunanistan’da ve yüzde 55 ile Kıbrıs’ta görülüyor.

Bu veriler, Avrupa genelinde cezaevi nüfusunun artışının önemli bir sorun olmaya devam ettiğini ve aşırı kalabalığın birçok cezaevi idaresi için ciddi bir sorun teşkil ettiğini ortaya koyuyor.

BBC Türkçe


 

Editör: EYYUP KAÇAR