Eski Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın idamıyla sonuçlanan 27 Mayıs 1960 darbesi, Türk demokrasi tarihine "kara bir leke" olarak geçti.

Selahattin Demirtaş'ın fotoğraf şaşırttı Selahattin Demirtaş'ın fotoğraf şaşırttı

İşte o darbenin biyografisi:

A A 20240526 34685959 34685958 T U R K D E M O K R A S I T A R I H I N I N K A R A L E K E S I 27 M A Y I S D A R B E S I

Editör: HABER MERKEZİ