Üniversiteden yapılan açıklamaya göre,  Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlamış olmak koşuluyla 23 öğretim üyesi alınacak.

Kadrolara müracaat eden adayların başvurularının Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan ve (http://www.dicle.edu.tr) adresindeki “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi” kriterlerine uygun olması gerekiyor.

Adaylar; başvurulan anabilim dalını ve başlıca araştırma eserini de belirttikleri dilekçelerine ekleyecekleröğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, özgeçmiş, puanlar çizelgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan çalışmalarının 1 takımını dosya halinde; dosyadaki tüm bilgi ve belgeleri de pdf formatında 5 adet taşınabilir belleğe aktararak Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuracak.

WhatsApp Image 2023-10-30 at 10.18.12

EĞİTİCİLERİN EĞİTİMİ SERTİFİKASI ŞART

Üniversitemiz Rektörlüğünce ilan edilen öğretim üyesi kadrolarına başvuracak adayların; yükseköğretim kurumları tarafından verilen “Eğiticilerin Eğitimi Sertifikası”na sahip olmaları gerekir. Yükseköğretim kurumları dışında alınan Eğiticilerin Eğitimi Belgeleri Rektörlüğümüze bağlı Sürekli Eğitim Merkezi tarafından onaylanması halinde geçerli kabul edilecektir. (Bu belge atama sürecinde de teslim edilebilecektir.)

Diyarbakır'da köpeğin ilk evcilleştirildiği yer Diyarbakır'da köpeğin ilk evcilleştirildiği yer