Diyarbakır Hayvan Borsası'nda Kurban pazarlığı Diyarbakır Hayvan Borsası'nda Kurban pazarlığı

İlk tren Diyarbakır'a 22 Ekim 1935 yılında geldi. Demirolunun Diyarbakır’a ulaşması büyük coşku yarattı. İlk lokomotif düdüğünün duyulduğu 22 Ekim 1935 salı günü halkın gösterdiği unutulmaz heyecan ve gösteri o dönem yayımlanan "Diyarbekir" Gazetesi'nde büyük puntolarla yer aldı.

Diyarbakırlı yazar Şevket Beysanoğlu, o günleri Diyarbakır tarihini anlattığı kitabında ölümsüzleştirdi.  

89 yıl önce yayımlanan 226 sayılı "Diyarbekir" Gazetesi o unutulmaz anları şu haberle okuyucularına duyurdu:

"Bugün demiryolu Diyarbekir istasyonuna ulaştı ve ilk lokomotif sesi duyuldu. Halk bunu büyük bir sevinçle karşıladı. Bu nedenle Başbakanlığa ve nüfus vekillerine çekilen tellerle cevaplarını tarihi birer belge olarak yayımlıyoruz.”

Demiryolunun gelişi ve halkın coşkusunu o dönem Diyarbakır'da Birinci Umumi Müfettişi olarak görev yapan Abidin Özmen, iki ayrı telgrafla Başbakanlık ve Bayındırlık Bakanlığına iletti.

O telgraflar, "Diyarbekir" Gazetesi'nde şu sözlerle yer aldı:

Yüksek Başvekâlete:

"Bugün Diyarbekir durağında lokomotif düdüğünü işiten Diyarbekir halkı gibi bütün Doğu ve Güneydoğu illeri halkı iki bayram yapmışlar. Büyük cumhurluk bayramının kutluluğunu, İsmet İnönü’nün kurduğu ve yönettiği derin görüşlü, çelik elli, yurt ve ulus sever siyasasiyle halk daha açk anlamakta, ona candan bağlanmaktadır. Yüksek katınıza özel olarak da duyduğum bu duygularla sunarım.

Birinci Umumi Müfettişi Abidin Özmen

Nafia Vekâletine:

Bugün Diyarbekir durağanda lokomotif düdüğünü işiten Diyarbekir halkı gib bütün Doğu ve Güneydoğu illeri halkı iki bayram birden yapmışlardır. Hükümet azmini tahakkuk ettiren yapı yönetimi, injeniyör bilgisi de halkın şükranlarına layık görülmekte olduğunu, şahsi saygılarımla sunarım. 

Birinci Umumi Müfettiş Abidin Özmen

Editör: HABER MERKEZİ