Kitap dostu olarak adlandırılan Diyarbakırlı şair, yazar hayatı boyunca 20 bin cilt kitap topladı.

Diyarbakır'da 1857 yılında dünyaya gelen ve 23 ocak 1924 yılında İstanbul'da yaşama veda eden orta düzeyde şair, araştırmacı, tezkire yazarı, kitap koleksiyoncusu, kütüphaneci, devlet memuru Ali Emiri 100. yılında anıldı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nce Ali Emiri Bilgievi'nde düzenlenen etkinliklerde Ali Emiri'nin, doğduğu topraklarda anılarak, hayatı anlatıldı.

TÜRKÇE SÖZLÜĞÜ KAZANDIRDI

Diyarbakır’da Filistin için yardım kampanyası Diyarbakır’da Filistin için yardım kampanyası

K İ T A P

Hayatını kitaplara adıyan ve kitap dostu olan Ali Emiri yaşamını hep kitaplara adadı. 67 yaşıonda ölen Emiri, bilinen en eski Türkçe sözlük olan Divânu Lügati't-Türk adlı eserin orijinal tek kopyasını bularak kültür hayatına kazandıran kişidir.

Emiri yaşamı süresince topladığı 20 bin ciltlik kitabı özel kitap koleksiyonunu kurduğu Millet Kütüphanesi'ne bağışladı.

ALİ EMİRİ KİMDİR?

Ali Emiri-1

Diyarbakır’da 1857 yılında dünyaya geldi. Seyyid Mehmed Şerif Efendi’nin oğludur. Tahsiline Diyarbakır Sülûkiye Medresesi'nde başladı. Daha sonra amcası Fethullah Efendi’den Farsça öğrendi. Akabinde Mardin’deki medreselerde tahsile devam edip Arapça ve Farsçasını ilerletti. 1878 yılında Diyarbakır’a gelen Abidin Paşa’nın yanında müsevvid olarak gören yapam Emiri, Abidin Paşa’nın maiyetinde Harput, Sivas ve Selanik’te bulundu.