Diyarbakır’da 68 sivil toplum kuruluşu (STK) ve özel sektör temsilcilerinin kuruluşunu ilan ettiği, Diyarbakır Tarım Konseyi ilk İcra kurulu toplantısını gerçekleştirdi.

Diyarbakır Ticaret Borsası, Diyarbakır Tarım Konseyi İcra Kurulu Başkanı Engin Yeşil ile İcra Kurulu Üyelerinin tam katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda, Konseyin çalışma proğramıoluşturularak, Bölgede tarımının geliştirilmesine yönelik karar aldı.

Diyarbakır'da Cemil Paşa Konağı müştemilatında restorasyon Diyarbakır'da Cemil Paşa Konağı müştemilatında restorasyon

Yapılan icra kurulu toplantısında, Konsey organlarını seçerek, çalışma alanlarını belirlendi.Konseyin ayda bir toplanmasına, gündemindeki konuları değerlendirerek ilgili kamu kurumlarının çalışmalara katılımları için çalışmalar yürüteceği kararlaştırıldı.

Diyarbakır Ticaret Borsası ve aynı zamanda Diyarbakır Tarım Konseyi Başkanı Engin Yeşil,Konseyin Bölgede  tarım sektörünü büyütmek sürdürülebilirliğini artırmak ve sektörün büyüme stratejilerini doğru belirlemek amacıyla tüm ilgili kurumlar ile birlikte çalışmalar yürüteceklerini belirterek,’’ Tarım tüm ülkeler için Savunma sanayisi kadar gerekli ve vaz geçilmez bir sektördür. Bu nedenle ilimizde tarım sektörünün tüm bileşenlerinin yer aldığı ve geniş kapsamlı çalışmalar planlanması sağlayacağız.

Konseyimiz, tarım sektörünün içerisinde bulunduğu durumu tespit etmek ve gelişimine katkı sunacak ilgili tüm Kamu Kurum veKuruluşları, Sivil Toplum Örgütleri, Üreticilerimiz, Akademisyenlerimizin de görüş ve önerilerini alarak yol haritasını ortaya koyacaktır.’’ dedi.