Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, yılın ikinci enflasyon raporu toplantısında açıklamalarda bulundu.

Karahan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyel:

“-Fiyatlama davranışlarını ve enflasyon beklentilerini yakından takip ediyoruz.

-Enflasyon, hedeflerimizle uyumlu seviyelere gerileyene kadar sıkı para politikası duruşumuzu korumakta kararlıyız.

-Enflasyon görünümünde kalıcı bir bozulmaya kesinlikle izin vermeyeceğiz.

-Merkez Bankası'nın temel amacı fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmektir. Küresel büyümede 2024 yılında sınırlı bir artış öngörülmektedir. Jeopolitik gelişmeler ve sıkı politika öne çıkan küresel risk faktörleridir. Küresel enflasyon hedeflerin üzerinde seyretmeye devam etmektedir, merkez bankaları parasal sıkılığı korumaktadır. Gelişmiş ülke merkez bankalarının daha geç ve daha yavaş faiz indirimine gideceği beklentileri kuvvetlenmiştir. Yurt içi talepte direnç sürerken bazı normalleşme işaretleri mevcuttur. Net ihracatın büyümeye negatif katkısı azaldı. Parasal sıkılaştırmanın iç talebe etkilerini çeşitli göstergeler üzerinden yakından takip etmekteyiz. Yurt içi talepte direnç sürerken bazı normalleşme işaretleri mevcuttur. Net ihracatın büyümeye negatif katkısı azaldı. Parasal sıkılaştırmanın iç talebe etkilerini çeşitli göstergeler üzerinden yakından takip etmekteyiz. Yurt içi üretim talebe kıyasla ılımlı bir seyir izledi.

Hazine'den taşraya ''tassarruf'' ayarı Hazine'den taşraya ''tassarruf'' ayarı

-Toplam talep koşulları enflasyonist düzeyde seyretmekte. Çıktı açığı dezenflasyon sürecinin önemli bir bileşeni olacak. Cari işlemler dengesindeki iyileşmenin devam edeceğini öngörüyoruz. Sıkı para politikası talebi dengeleyecek. Yılın ikinci yarısında, parasal aktarımın gecikmeli etkisiyle iç talepte zayıflama olacağını, cari dengede iyileşmenin devam edeceğini öngörüyoruz.

-Tüketici enflasyonu öngörülen tahmin aralığının üzerinde gerçekleşmiştir.

-Son 3 ayda enflasyon öngörülerimiziden yüksek seyir izledi.

-Enflasyon göstergeleri ana eğilimde gerilemeye işaret etmektedir.

-Enflasyon ana eğilimi gerilemekle birlikte yılın ilk enflasyon raporunda öngördüğümüz patikanın üzerinde seyretti.

-Enflasyon nisanda yüzde 69,8 ile tahmin aralığının yüzde 0,9 puan üzerinde tamamladı.

-Reel ücret artışları talebi destekledi. Son dönemde hizmetler grubundaki fiyat artışlarının diğer gruplara kıyasla daha güçlü olduğunu görüyoruz.

-Hizmet enflasyonu aylık bazda yavaşlamakla birlikte yüksek bir seyir izlemektedir. Hizmet enflasyonunda yüksek seyri süren bileşenler ataleti yüksek kalemlerden oluşuyor.

-Konut piyasasındaki gelişmeleri öncü gösterge olarak yakından takip ediyoruz. Konut fiyatlarındaki artış eğilimi yavaşlamaktadır. Konut fiyatlarının artış eğilimi tüketici fiyatlarındaki artış eğiliminin altında seyretmektedir. Konut fiyatlarındaki yavaşlamanın ilerleyen dönemde gecikmeli olarak kira artışını sınırlayabileceğini değerlendiriyoruz.

-Parasal sıkılaştırmanın beklentiler üzerindeki etkisi yakından takip edilmektedir

-Enflasyon beklentilerinin tahmin aralığına yakınsaması dezenflasyon açısından kritik önemde.

-Tüketicilerin enflasyon beklentilerinin seviyesi yüksek olmakla birlikte son dönemde düşüş kaydetti.

-Kararlarımızın enflasyon beklentilerinde iyileşme sağlayacağını, piyasa beklentileri ile ara hedefimiz arasındaki farkın kapanacağını öngörüyoruz.

-Parasal duruş belirgin şekilde sıkılaştırılmıştır. Parasal aktarım mekanizmasını destekleyen ve güçlendiren adımlar atılmıştır.

-Bugünkü menkul kıymet kararıyla getiri eğrisinin normalleşmesini, güçlenmesini sağladık.”

Editör: Nazmi Kahraman