Diyarbakır DEM Parti vekilinden milli futbolcuya övgü Diyarbakır DEM Parti vekilinden milli futbolcuya övgü

Diyarbakır'daki dağların adı Harita Genel Müdürlüğü'nce değiştirildi.

Resmi kayıtlarda, Hani ilçesinin güneydoğusunda Lice'yi Diyarbakır ovasından ayıran Eshab-ül Kehf Dağı, yandaki dağlarla birlikte hepsine ''İnceburun Dağları'' adı verildiği belirlendi.

Harita Genel Müdürlüğünce yanındaki dağlarla birlikte değiştirilen İnceburun Dağları, Rakim Dağları olarak da adlandırılıyordu.

DEĞİŞİKLİĞİN NEDENİ AÇIKLANMADI 

İnceburun Dağlari

Resmi kayıtlarda 1977 yılında kadar Eshab-ül Kehf Dağı olarak geçen dağın adının Harita Genel Müdürlüğünce, İnceburun Dağları olarak neden değiştirildiği ise bilinmiyor.

DAĞDAKİ MAĞARA ÖZELLİKLERİ

Ashabı Kehf

Kur'an'da geçen Eshab-ül Kehf olayı ve mağarası Dünyada 34 yerde varlığını bildiriyor.

Her bölge bu mağarayı doğal olarak kendine mal etmek istemektedir.

Tarih araştırmacısı Şevket Beyzanoğlu, dağdaki mağaranın durumunun Kur'an daki ifadelere uyduğunu belirtiyor.

Mağaranın hemen yanında bir kilise kalıntısının bulunduğu ve yöre halkı tarafından kilisenin ''Deri Rakim'' (Rakim kilisesi) olarak adlandırıldığını ifade eden Beysanoğlu, şu ifadelere yer veriyor:

''Mağaranın ağzında Dakyanus'un ördürdüğü söylenen bir duvar kalıntısı vardır. Dakyanus birçok araştırmacı ve müfessirin de belirttiği gibi hem Eshabı Kehf olayının yaşadığı şehrin, hem de bu Allah dostlarına zulmeden Kralın ismidir.

Lice'de bulunan Antik şehrin ve kralının adı Dakyanustur. Lice'deki Dakyanus Antik kenti gibi, kralının adının da Dakyanus olması sadece bir tesadüf olabilir mi?''

RAKİM DAĞI

M A Ğ A R A L A R

''1977 yılına kadar resmi kayıtlarda Eshab-ül Kehf Dağı olarak geçen dağın adı, bu tarihte Harita Genel Müdürlüğünce yanındaki dağlarla birlikte değiştirilmiş ve İnceburun Dağları adını almıştır'' diyen Beysanoğlu, ''Eshab-ı Kehf'in Yeri'' kitabında, bu dağdan Eshabı Kehf (Rakim Dağı) olarak bahsediyor.

İNGİLİZ KONSOLOSUN ANILARI

Lice ilçesinde Eshabı Kehf'le ilgili 1863 yılına ait bir belgeye göre, 1861-63 İngiltere'nin Diyarbakır Konsolosu J. G. Taylor, Lice ilçesini ziyaret eder.

Taylor, anılarında şunları kaydeder:

''Hani'nin güneydoğusunda Lice'yi Diyarbakır ovasından ayıran dağ silsilesinin tepesindeki (İnceburun dağları) Köşk-ü Kak ve Afisos (Efes kelimesinin bozulmuş şekli) Daknaos (Dakyanus) kalıntılarına gelir. Kalıntılar, eski Fes şehrine yani Procopious'un bahsettiği Phison'a (Roma Bizans dönemi
Dakyanus kenti) aittir. Bunların yanında yer alan küçük köyün ismi ise Fes, Afis, Affision'dur (Lice'ye bağlı Ziyaret köyü).

Köy halkı arasındaki inanışa göre, bu kalıntılar ile bunların hemen yanında yer alan küçük mağara 7 uyurlar ile onların koruyucusu olan Kelb-i Kehf'e aittir.''

Kaynak: Prof. Kenan Yusuf Haspolat

Editör: EYYUP KAÇAR