Diyarbakır surlarının dört kapısından biri olan Dağ Kapı, tarihi ve mimari özellikleriyle dikkat çekiyor.

Dağ Kapı, kentin kuzeyinde, iki silindirik burç arasında yer alır. Her iki burcun Roma İmparatoru II. Constantinus tarafından yapıldığı bilinmektedir. Ancak, kapı ve burçlar değişik dönemlerde önemli onarımlar görmüştür.

Kapının üzerinde Roma ve Bizans imparatorluklarına ait Latince ve Grekçe kitabeler bulunur. Ayrıca, Abbasi ve Mervani dönemlerine ait kitabeler de kapıda yer alır.

Diyarbakır'da bir garip yol hikayesi Diyarbakır'da bir garip yol hikayesi

İki katlı olan Dağ Kapı Burcu’nun 2. katında Mervaniler döneminden kalma bir mescit bulunur. Bu mescit, kapının tarihi değerini artırır.

DAĞ KAPI’NIN GÜNÜMÜZDEKİ DURUMU 

Dağ Kapı, günümüzde yıkılmış durumdadır. Ancak, Dağ Kapı Burcu hala ayakta olup Devlet Sanat Galerisi olarak kullanılmaktadır.

Diyarbakır’ın tarihi Dağ Kapı, geçmişten günümüze birçok hikaye barındırır. Yıkılmış olmasına rağmen, burcu ve üzerindeki kitabelerle tarih severler için önemli bir durak olmaya devam eder.

Editör: Ayşegül Yaşar