İnsanlardan başka bir hayvanın sesli hesaplama yapabildiği ilk kez gözlemlendi. 

Yapılan yeni bir araştırma, kargaların yüksek sesle sayabildiğini ve küçük çocuklarla aynı matematik becerilerine sahip olabileceğini ortaya koydu.

Araştırmacılar, leş kargalarının (Corvus corone) görsel veya işitsel uyaranlara yanıt olarak belirli sayıda gaklama sesi çıkarabildiğini ve bu sayede bir ile dört arasında yüksek sesle saymalarını sağladığını buldu. 

Bu keşif, hayvanların farklı sayıda ses çıkararak saydıklarını gösterdi.

Science Dergisinde yayımlanan araştırmada, ''Belirli sayıda seslendirmenin amaca yönelik olarak üretilmesi, sayısal yetenekler ve ses kontrolünün karmaşık bir kombinasyonunu gerektirir'' denildi.

Dünyanın en büyük 12 kuşu Dünyanın en büyük 12 kuşu

''SAYILARA GÖRE SES ÇIKARIYORLAR''

Kargalar

''Sonuçlarımız, kargaların, insanlar ve hayvanlar tarafından paylaşılan, sembolik olmayan bir sayı tahmin sistemi olan 'yaklaşık sayı sistemini' kullanarak esnek ve kasıtlı olarak belirli sayıda ses çıkarabildiğini gösteriyor'' diyen araştırmacılar, daha ön ce de diğer hayvanlar üzerinde benzer incelemeler yapıldığını söyledi.

Son çalışmada, üç kargaya rastgele sıralanmış görsel ve işitsel uyaranlar sunulduğu kaydedilerek, şöyle denildi:

''Görsel uyaranlar Arap rakamları, işitsel uyaranlar ise farklı enstrümanların sesleriydi. Deneme yanılma yoluyla kuşlar, her bir işaretin bir ile dört arasında belirli sayıdaki gaklamaya karşılık geldiğini öğrendi.

'EĞİTİLİNCE DOĞRU YANIT VERDİLER'

Doğru sayıda gakladıklarında, kuşlara bitirdiklerini belirtmek için ekranı gagalamaları öğretildi. Kargalar, uyarıya karşılık gelen doğru sayıda gaklama yaparsa bir ödülle ödüllendirildi.

Eğitildikten sonra, kargalar doğru yanıtlar verdi; şanstan daha yüksek bir oranda, istemlere doğru sayıda gaklama üretti. Yanlış tepkiler verdiklerinde bile, hatalar genellikle birbirine yakın sayılar arasında (üç ve dört gibi) yapıldı.''

YENİ DOĞAN ÇOCUKLAR GİBİLER

Kargaklar Toplu Halde

Araştırmacılar, kargaların sayma becerilerinin, yeni yürümeye başlayan çocukların sayıları kullanmaktan ziyade sayıların seslendirilmesine dayalı olarak saymalarına benzediğini ifade ediyor.

Bilim insanları, ''Kargalardaki bu yeterlilik aynı zamanda küçük çocukların ana sayı sözcüklerini anlamayı öğrenmeden önceki numaralandırma becerilerini de yansıtıyor ve bu nedenle sayıların kombinatoryal sembol sisteminin parçası olduğu gerçek saymanın evrimsel bir öncüsünü oluşturabilir'' dedi.

Live Sience

Editör: EYYUP KAÇAR