Bilim insanları matematiğin devrimi olarak nitelendirilen sembollerin denklem ve tarihini inceledi

''Sembolik denklemlerin güzelliği, bir sorunu tek bakışta görmenin çok daha kolay olmasıdır.'' Bu cümle, matematiğin evriminde sembolik düşünmenin önemini vurguluyor. Ancak, modern matematik sembollerinin ortaya çıkışı oldukça yeni bir gelişmedir. 

ARİTMETİĞİN VAR OLMADIĞI DÖNEM

Kullanmakta olduğumuz +, −, = ve × işaretleri ancak 17. yüzyılda yaygınlaştı. Bundan önce, matematikçiler denklemlerini kelimelerle veya resimli sözcük imgeleriyle ifade ediyorlardı.

Matematik birçok kişi için okulda bitmek bilmeyen formüller ve denklemlerle özdeşleşmiş olabilir. Ancak, bir zamanlar aritmetiğin var olmadığı bir dönem vardı.

Gerçek dünya problemlerini çözmek için karmaşık hesaplamalar gerekliydi. Modern matematiğin temelleri, ''cebirin babası'' olarak bilinen matematik, gök bilim, coğrafya ve algoritma alanlarında çalışmış tam adıyla Ebû Ca'fer Muhammed bin Mûsâ el-Hârizmî (d. 780, Harezm - ö. 850, Bağdat);  tarafından atıldı. 

El-Harezmi, denklemleri çözmek için temel prensipler geliştirdi ve bu prensipler, cebirin doğuşunu müjdeledi.

MATEMATİĞİN 4 BİN YILLIK EVRİMİ

Matemati̇k Haberi̇çi̇

Matematikçi Robyn Arianrhod, yeni kitabı "Vektör: Uzay, Zaman ve Matematiksel Dönüşümün Şaşırtıcı Hikayesi"nde, sembolik matematiğin 4.000 yıllık evrimini inceliyor. 

''Cebir, yaklaşık 4000 yıl önce matematiğin bir parçasıydı, ancak bugünkü sembolik biçimde değildi. Örneğin, Öklid'in M.Ö. 300 yılında yazdığı 'Elementler' adlı eseri, Pisagor teoremi gibi şeylerin kanıtlanmasına yardımcı olmak için geometrik diyagramlar içeriyordu'' diyen Arianrhod, bu diyagramların, görsel olarak problemlerin nasıl çözüleceğini gösterdiğini ifade etti.

EL HAREZMİ'NİN ÇALIŞMALARI

H A R E Z M İ

Bilim insanları, El-Harezmi'nin çalışmalarının, cebirin aritmetik ve geometriden ayrı bir konu olarak ortaya çıkmasına öncülük ettiğini söyledi.

Dokuzuncu yüzyılda, Bağdat'taki Bilgelik Evi'nde eğitim gören El-Harezmi'nin, Yunanca, Hintçe ve diğer antik el yazmalarını Arapçaya çeviren büyük Arapça çeviri hareketine katıldığını kaydeden bilim insanları, bu hareketin, kültürel çapraz döllenmeye yol açtığını kaydetti.

''ALGORITHM KELİMESİ HAREZMİ'DEN TÜRETİLDİ''

Matemati̇k Semboller Haberi̇çi̇

İnternet sorunundan birçok firma etkilendi İnternet sorunundan birçok firma etkilendi

Bilim insanları, El-Harezmi'nin ''Al-Jabr wa'l muqābalah'' adlı kitabı, cebirin temelini oluşturduğunu belirterek, kitabın başlığındaki ''Al-Jabr'' kelimesinin ''cebir''  teriminin kaynağı olduğunu bildirdi.

''El-Harezmi'nin denklemleri bugün kullandığımız sembolik biçimde yazmadığı doğrudur. Ancak, onun çalışmaları, algoritmik yöntemlerle problemlerin çözümüne sistematik bir yaklaşım getirdi'' belirten bilim insanları, modern İngilizce'deki ''algorithm'' kelimesi, El-Harezmi'nin adından türetildiğini ifade etti.

Live Sience

Editör: EYYUP KAÇAR