Diyarbakır'da rüşvet ve suiistimalleri önlemek amackıyla ''Diyarbekir İmdad Cemiyeti'' kuruldu.

Diyarbakır'ın Osmanlı hakimiyeti döneminde 3 Ocak 1919 tarihinde 5 Diyarbakırlı cemiyet kurmak için girişimde bulundu.

Diyarbekir‘in Cami-i Kebir Mahallesi'nden Piranlızade Nazım Efendi, Diyarbekir'in Camiül-Safa Mahallesi'nden Hacı Kadir Ağazade Ali Rıza, Diyarbekir'in Osman Bey Mahallesi'nden Zülfizade İhsan Bey, Diyarbekir'in Kavas-ı Sagir Bey Mahallesi'nden Hışımlızade Rakıb Bey ve Diyarbekir'in Behram Paşa Mahallesi'nden Muharremzade Ali Efendi'nin ortak kararıyla dilekçe Valiliğe verilir. 

SADECE 6 AY SÜRDÜ

Cemiyetin yeri olarak da Diyarbekir'in Osman Bey Mahallesi'ndeki Zülfizade İhsan Bey‘in selamlık dairesi gösterilirken, cemiyetin amacıyla ilgili şu ifadeler yer alıyor:

''Cemiyetin amacı; yaşanan ferdi ve umumi haksızlıkların önünü almak, rüşvet ve suiistimalleri engellemektir. Ayrıca meydana gelen bilumum yolsuzlukları kanun vasıtasıyla ortadan kaldırmaktır.''

Güneşlenirken az kalsın ölüyorlardı, facia ucuz atlatıldı Güneşlenirken az kalsın ölüyorlardı, facia ucuz atlatıldı

Dönemin şartları ve varlığını kısa bir süre devam ettirebilmesi nedeniyle cemiyetin faaliyetleri hakkında fazla bir bilgiye ulaşılmadığı kaydediliyor.

KAYNAK: Hakan Asan

Editör: EYYUP KAÇAR