Bağlar ilçesi belediyesiyle ilgili rüşvet olayı giderek genişliyor. İmar Müdürlüğünde çalışan bir personelin rüşvet alırken suçüstü yakalanmasından sonra olay başkan ve yardımcısına kadar uzadı.

Belediye başkan yardımcısı tutuklanırken, ifadesi alınan Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu için de yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

Rüşvet olayındaki haberde bana göre dikkati çeken en önemli konu tutuklanan başkan yardımcısı S.A'nın 5 ayrı görevde bulunması. S.A'ya Özel Kalem Müdürlüğü, İmar ve Şehircilikten sorumlu başkan yardımcılığı, Yapı Kontrol, Teftiş Kurulu ile Kültür ve Sosyal İşler müdürlükleri verilmiş. 

S.A. daha önce Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü’nde acil tıp teknisyeni olarak görev yaparken, Belediye Başkanı Beyoğlu tarafından bu görevlere getirilmiş. Sanki memlekette adam kalmamış gibi!

Sormak lazım memlekette adam mı kalmadı da bu şahıs belediyede 5 ayrı göreve getiriliyor. İşin diğer garip bir tarafı da sağlıkçı olan bir kişinin hiç alakası olmayan belediyedeki yine birbirinden farklı bu görevlerde yer alması. Bilgili, yararlı ve bu işleri yapabilecek kapasitede birçok insan varken, bir kişiye 5 ayrı farklı görevin verilmesi de ayrı bir sorun..

Rüşvet tarihte de sürekli varlığını korumuştur. Hemen hemen bütün toplumlarda yaşanan ve ahlaki bir sorun olan rüşvet, maalesef günümüzde de yaşanıyor ve yaşanacak. Toplumlar tarafından çözümü konusunda çok kafa yorulmasına rağmen önlenemeyen rüşvet evrensel bir sorun olmayı sürdürüyor.

Toplumsal siyasal ahlakın dejenerasyonunun bir göstergesidir rüşvet. Bir işi bitirme aracı olarak yapılması ve buna da göz yumulması bu işin giderek yaygınlaşmasına ve toplumların çürümesine neden olur.

Tarihi kaynaklarda Osmanlı Devleti’nin çöküşünü hazırlayan önemli nedenler arasında rüşvet yer almaktadır.

Toplumda hemen hemen her kurumda işlerin rüşvetle döndüğü algısı var. Bu algının ortadan kaldırılmasına ihtiyaç var. 

Rüşvet, irtikap ve benzeri suçlara yönelik yapılan operasyonlar vatandaşların da takdirini topluyor. İnsanlar, artık rüşvetin, kayırmacılığın olmadığı, ahlaklı, adil, hukuk sisteminin işlediği temiz bir toplum için gereken neyse yapılmasını istiyor.